19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету№ роботи: 2022
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету
Вступ
1.1. Матеріально-технічна підготовка проекту
1.2. Категорії витрат проекту
1.3. Порядок планування витрат за проектом
1.4. Розробка бюджету проекту
1.5. Можливості внесення змін до проектного бюджету
Висновки
2. Практичне завдання
Завдання 1

ТОВ "Ольга" підписало контракт з МНК "АУОК" на отримання кредитної лінії, розрахованої на 5 років, протягом яких буде відкрито мережу магазинів косметики у всіх регіонах північної частини України. Цей вид фінансування передбачає використання таких джерел фінансування, як:
а) власні;
б) позикові;
в) міжнародні інвестиції;
г) асигнування з державного бюджету.
Завдання 2
Умовами проекту передбачено виробництво олівців у звітному році в кількості 5000 шт., витрати дерева на одиницю становлять 0,05 кг, на наступний рік передбачено збільшення обсягу олівців на 10%, а економію матеріалу — на 3%. Необхідно спланувати потребу в матеріалі на наступний рік.
Завдання 3
Визначте норму витрат матеріалів на 1 виріб, якщо середня вага виробу З кг, коефіцієнт використання матеріалів — 0,8.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Гончаренко С. Управление проектами // Управление качеством. - 2011. - N 8. - С. 44-46.
2. Емельянов Ю. Управление инновационными проектами в компании // Проблемы теории и практики управления. - 2011. - N 2. - С. 26-39.
3. Ивасенко А. Г. Управление проектами : учебное пособие для студентов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 330 с.
4. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Немчин А.М. и др. Управление проектами - С.П.б.; “Два-Три”, 1996.
5. Кузнецов А. А. Процессное управление проектами на предприятии // Менеджмент сегодня. - 2011. - N 4. - С. 206-212.
6. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
7. Матвеева Л. Г. Управление проектами : учебник. – Ростов н/Д. : Феникс , 2009. - 423 с.
8. Попов Ю. И. Управление проектами : учебное пособие для слушателей образовательных учреждений. – М. : ИНФРА-М , 2010. - 208 с.
Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М , 2010. - 253 с.
9. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: підручник.- К. Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
10. Управление проектами (зарубежный опыт)/ Под ред. В.Д. Шапиро.-С- П: “Два Три”, 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.