14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економіка якості№ роботи: 2021
розділ: Управління якістю
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Економіка якості
Вступ
1.1 Економічна сутність поняття якості
1.2 Еволюція поняття економіки якості
Висновки
2. Задача на визначення економічної ефективності підвищення якості
На підприємстві випускається стальний лист, що використовується для виробництва труб і турбін. Планується в наступному періоді покращити якісні характеристики продукції за рахунок використання нової якісної сировини. При цьому зменшується товщина листа та зростає його вартість. Необхідно прийняти рішення про ефективність такого впровадження, розрахував індекси затрат з урахуванням зміни рівня якості та вартості матеріалу. Вихідні дані для розрахунку подані в таблиці.

Вихідні дані для розрахунків
Базові показники Проектні показники
Товщина листа, мм Вартість листа, грн. Товщина листа, мм Вартість листа, грн.
4,42 44 3,05 48
4,84 46 2,53 52
4,02 43 2,28 51
3,91 46 2,02 52
3,35 48 1,84 52

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. Деминг ; Пер. сангл. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370с.
2. ДСТУ ISO 10014:2008 Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг (ISO 10014:2006, IDT).К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2010. -32с.
3. Електроний – ресурс. - Режим доступу до сайту: http://uk.wikipedia.org/wiki/Е кономіка
4. Електроний - ресурс - Режим доступу до сайту: http://uk.wikipedia.org/wiki/Н аука
5. Електроний - ресурс - Режим доступу до сайту: http://ru.wikipedia.org/wiki/Т агути Гэнъити
6. Имена в управлении качеством: методические указания к практическим занятиям./ О.Ф. Соколова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 32 с.
7. Кросби Ф. Качество безплатно [Электронный ресурс]/ - Режим доступу до сайту: http://www.pqm-online.com/book s.- Назва з екрану.
8. Нив, Генри Р. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса / ГенриР. Нив ; пер. сангл. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 370с.
9. Новая экономика / У. Эдвард Деминг; [пер. с англ. Т. Гуреш]. - М.: Эксмо, 2006. - 208 с.
10. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1986. - 471 с.
11. Экономика качества. Основне принципы и их применение / Под ред. Дж. Кампанеллы / Пер. с англ. А. Раскина / Науч. Ред. Ю.П. Адлер и С.Е. Щепетова. – М.: РИА «Стандарты и качество»,2005. – 232.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.