19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття проектної організаційної структури№ роботи: 2020
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 26
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Поняття проектної організаційної структури
2. Критерії вибору організаційної структури
3. Типи організаційних структур проекту
4. Визначення функціональних обов’язків учасників проекту
Завдання 1
ВАТ "Укрбудматеріали" планує реалізувати великий проект із будівництва об"єкту, необхідне сукупне управління трудовими, фінансовими, матеріальними та енергетичними ресурсами, оперативне виконання у встановлені строки. Яка із перелічених організаційних структур найбільше відповідає вихідним даним:
а) функціональна;
б) матрична;
в) проектна;
г) дивізійна

Завдання 2
Якщо команда учасників проекту формується з фахівців однієї спеціальності (професії") та за відповідним принципом об"єднується у функціональні підрозділи, то такий підхід має назву:
а) функціональний;
б) цільовий;
в) матричний;
г) управлінський.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Гончаренко С. Управление проектами // Управление качеством. - 2011. - N 8. - С. 44-46.
2. Емельянов Ю. Управление инновационными проектами в компании // Проблемы теории и практики управления. - 2011. - N 2. - С. 26-39.
3. Ивасенко А. Г. Управление проектами : учебное пособие для студентов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 330 с.
4. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Немчин А.М. и др. Управление проектами - С.П.б.; “Два-Три”, 1996.
5. Кузнецов А. А. Процессное управление проектами на предприятии // Менеджмент сегодня. - 2011. - N 4. - С. 206-212.
6. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
7. Матвеева Л. Г. Управление проектами : учебник. – Ростов н/Д. : Феникс , 2009. - 423 с.
8. Попов Ю. И. Управление проектами : учебное пособие для слушателей образовательных учреждений. – М. : ИНФРА-М , 2010. - 208 с.
Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М , 2010. - 253 с.
9. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: підручник.- К. Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
10. Управление проектами (зарубежный опыт)/ Под ред. В.Д. Шапиро.-С- П: “Два Три”, 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.