17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз розвитку і розміщення сільського господарства світу№ роботи: 202
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 32 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………….....3
Розділ 1. Закономірності розвитку світового сільського господарства……….5
Розділ 2. Сучасний стан сiльського господарства………………………………8
Роз діл 3. Перспективи розвитку сільського господарства світу…………...…11
Розділ 4. Аналіз сільськогосподарського потенціалу в контексті світової економіки……………………………………………………… …………………23
Висновки…………………………… ……………………………………………29
Список використаних джерел………………………………………………..…31

Додатки………………………………………………………… ………………...33
   
Список літератури

1. Бикова В.Г. Розвиток пpодуктивних сил сільського господаpства і шляхи удосконалення їх теpитоpіальної оpганізації в зоні зpошення: Автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.10.01. / HАH Укpаїни. Рада по вивченню пpодукт. сил Укpаїни. - К., 1998. - 19 с.
2. Жубржицька О.В. Проблеми розвитку сільського господарства в АПК // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. - К., 2001. - Ч.1. - С. 139-147.
3. Карлова Н. Кобута И. Агропродовольственная политика и международная торговля: российский аспект. М:ИЕПП, 2001
4. Кір’ян С.М. Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство // Національний аграр. ун-т. — Науковий вісник. — К., 2000. — Вип. 23 — С. 195-198.
5. Корбут Д.Замятін В.ЄВРОПЕЙСЬКА IНТЕГРАЦIЯ: КРОК ЗА КРОКОМ. Фонд "Європа ХХІ" за підтримки Міністерства закордонних справ та Співдружності Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. 2002
6. Марчук І., Кохан С. Майбутнє сільського господарства починається вже сьогодні // Пропозиція. - 2003. - № 1- 2. - С. 64-65.
7. Материалы семинара по барьерам в торговле с/х продукцией и продовольствием между странами СНГ.М:ВИАПИ, среда, 12 апреля 2000
8. Мировая экономика: Учебное пособие. / Бордунова С.А. - М.: МГИУ, 2000. - 115 с.
9. Огляд українських аграрних ринків 31 жовтня 2002 pоку.// Огляд Iнформацiйної служби компанiї "ПроАгро", 2002 рік
10. Поліщук А.Ю. Значення системи міжнародних транспортних коридорів для агропромислового комплексу України. Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, 2002
11. Платіжний баланс України за 2002 рік. Видання Національного банку України, 2003 рік.
12. Посилаєв В.В. Економічна суть і розвиток взаємовідносин сільського господарства та промисловості // Харківський держ. аграр. ун-т. — Вісник. Серія: Економіка АПК і природокористування. — Х., 1998. — N4 С. 206-210.
13. Размещение продуктивных сил/ под ред. В.В.Ковалевского, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова – 2-е издание, исправленное и дополненное –К: «Знание» – 2000 –546 с.
14. Размещение продуктивных сил/ под ред. Е.П.Качан – К: Высшая школа, 1999, 375 с.
15. Річна статистична інформація: Сільське господарство.//Держкомстат, 2007. Адреса посилання - http://www.ukrstat.gov.ua/
16 . Торгівля сільськогосподарською продукцією в рамках СОТ. Інформаційний бюлетень "Україна - COT" Українсько-європейського консультативного центру (UEPLAC), 2007 р.
17. Україна замахнулася на лідерство на світовому ринку зерна.// Інтернет-видання ForUm - http://ukr.for-ua.com/news/200 7/08/20/110930.html, 20 серпня 2007 р.
18. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:Либідь –2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.