11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи групової розробки рішень діяльності підприємства№ роботи: 2018
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

16. Методи групової розробки рішень діяльності підприємства
46. Розвиток теорії фінансово-інвестиційного ризику
Завдання 1
Провести оцінку рівня внутрішнього ризику підприємства і визначити -коефіцієнт на основі використання методу експертних оцінок на базі конкретного підприємства (організації).
Завдання 2
Провести оцінку фінансово-кредитного і операційного ризику підприємства з розрахунком трьох показників: ефекту фінансового важеля, сили впливу фінансового важеля, сили впливу операційного важеля.
Завдання 3
Торгове підприємство може завести в різних пропорціях товари трьох типів (А,В,С). Їх реалізація, а, відповідно, і прибуток підприємства залежить від виду товару і стану попиту на даний товар. Враховуючи, що попит може характеризуватися трьома станами (І,ІІ,ІІІ) і він залежить від змін моди та прогнозувати його досить складно, визначити оптимальні пропорції закупівлі товарів за умови одержання середнього гарантованого прибутку. Прибуток, відповідно для типів товарів, складає:
Завдання 4
Інформація про рівень обсягу виробництва і чистого доходу від реалізації продукції на різних підприємствах протягом року за місяцями наведена у таблицях. Використовуючи інструменти статистичного методу, визначити рівень виробничого і комерційного ризику окремих підприємств.
Завдання 5
Річна вартість акцій і величина одержаних дивідендів

Підпри
ємство Річна вартість акції, грн. Дивідендні виплати, грн.
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
3 46,00 48,00 49,50 48,20 51,00 52,50 4,50 6,20 5,40 5,80 4,20
4 11,00 10,80 11,20 10,90 10,70 11,50 1,00 1,20 1,60 2,00 0,80
7 5,00 5,20 5,30 5,40 5,20 5,08 0,48 0,44 0,52 0,52 0,54
Норма дохідності акцій на ринку в цілому, % 13,25 10,23 11,85 15,16 10,85

Завдання 1.
По заданому варіанту вихідних даних визначити:
середньоквадратичн е відхилення індивідуальних норм дохідності по акціях трьох підприємств;
- коефіцієнт акції кожного підприємства;
зробити висновки про рівень ризику окремих акцій.

Завдання 2.

1.Визначити показник тісноти зв’язку варіації норм доходності між акціями кожної пари підприємств.
2. Підібрати найбільш оптимальний пакет із двох акцій.

Завдання 3.
1. Розрахувати середньоквадратичне відхилення, ризик портфелю для різних портфелів акцій відібраних на другому етапі.
2. Проаналізувати одержані результати і вибрати оптимальний портфель акцій за умови мінімізації ризику . Побудувати графік залежності ризику портфелю від частки двох активів.

Список використаних джерел........................ .............................. ............................36
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........37
   
Список літератури

1. Донець Л.І., Шепеленко О.В. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. К. 2012
2. Клименко С.М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посіб. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К. : КНЕУ, 2005. – 252 с.
3. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. / Т.С. Клебанова, О.В. Мілов, С.В. Мілевський та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. –262 с.
4. Пономаренко В. С. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід : наукове видання / В. С. Пономаренко. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – 238 с.
5. 6. Теория и практика антикризисного управления. Под ред. С.Г. Беляева, В.И. Кошкина. – М.:
6. Машкова Н.І. Економічні ризики. – К., 2003.
7. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992.
8. Ястремський О.І.Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів – К.: Артек, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.