23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кон'юнктура світових ринків№ роботи: 2015
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття економічної кон"юнктури
2. Еволюція теорій ринку
3. Рівні дослідження кон"юнктури. Проста та диференційована кон"юнктура. Види економічної кон"юнктури
4. Основні джерела інформації для вивчення кон"юнктури світових товарних ринків
Висновки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.
2. Большой немецко-русский словарь . – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2002. – 1040 с.
3. Большой экономический словарь: 22000 терминов / под ред. А.Н. Азрилиян. – 5-е изд., пере-раб. и доп. – М.: Інститут новой экономики, 2002. – 1280 с.
4. Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку / В. А. Карпов., В.Р. Кучеренко. – К.: Знання, 2001. – 215 с.
5. Кассель Г. Теорія конъюнктуры Карпов / Г. Кассель. – М., 1995. – 146 с.
6. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. – М.: Экономика, 1989. – 526 с.
7. Маркетинг: Толковый терминол. словарь-справочник/ под ред. проф. . А.К. Ждинчарадзе. – М.: “Инфоконт” СП“ МедсервисИнтернешнл”, 1991. – 224 с.
8. Первушин С. Хозяйственная кон’юнктура / С. Первушин. – М., 1995.
9. Репке В. Кон’юнктура / В. Репке. – М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1967. – 176
10. Політекономія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. — К.: Знання, 2012. — 206 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.