21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз розміщення лісопромислового комплексу України№ роботи: 201
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 25 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
1.Загальна характеристика лісопромислового комплексу України....................4
2. Особливості структури лісопромислового комплексу..................... ...............9
2.1. Лісогосподарський підкомплекс................... .............................. ................9
2.2. Деревообробний підкомплекс................... .............................. ......................10
2.3. Целюлозно-паперова промисловість................. .............................. .............14
2.4. Лісохімічний підкомплекс................... .............................. ............................16
3. Перспективи розвитку лісопромислового комплексу України...................18
ВИСНОВКИ...................... .............................. .............................. .........................22
Л ІТЕРАТУРА..................... .............................. .............................. ........................24
   
Список літератури

1. Барышников А. С. Проблемы формирования и развития межотраслевых комплексов и объединений. Л., 1981.
2. Бойко М. М. Організація управління лісопромисловим виробництвом // Организация и регулирование экономики: Межвед. науч. сб. – К., 1994.
3. Дорогунцов С., Федорищева А. Устойчивость лесопромышленного потенциала Украины. // Экономика Украины. – 1996. №7. с. 14-21.
4. Заставний Ф.Д. "Географія України" Львов, "Світ", 1994 р. – 360 с.
5. Заяц А. Ю. Лісопромисловий потенціал України // Економіка україни. – 1996. - №3. – с. 5 – 8.
6. Дейнека О.Г. "Розміщення продуктивних сил України" навчальний посібник, Харків, 1999 р.
7. Дейнека О.Г. Конспект лекцій дисципліни "Розміщення продуктивних сил" Харків ХДАЗТ, 2000 р. частина 1,2,3,4 №65.
8. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретично-методологічні основи). – К. 1997.
9. Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф. та ін. Розміщення продуктивних сил: Навч. посіб. – К., 1996.
10. Кистанов В. В. и др. Размещение производительных сил. – М., 1994.
11. Клияненко Б., Лобас В., Матросова Л. Проблеми структурної перебудови та інвестування економіки // Економіка України. – 1995. - № 10. – с. 34 – 31.
12. Лукіно Г. О. Лісовиробничий комплекс України // Економіка України. – 1998. - № 4. – с. 25 – 27.
13. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Соціально-економічна географія. Навч. посіб. – К. 2000.
14. "Розміщення продуктивних сил" / за редакцією Є.П. Качана К., 1998 р.
15. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К. 2001.
16. Статистичний щорічник України за 1998 р. – К. 1999.
17. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І.
Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К., 2000. – 264 с.
18. Шабалій О.І. "Соціально-економічна географія України" Львов, "Світ", 1994 р.
19. Яценко В. С. Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів України // Економіка України. -1998. - № 7. – с. 24 – 29.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.