22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетингові дослiдження: сутність та характеристика№ роботи: 2009
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти організації маркетингових досліджень на підприємстві
2. Аналітично-діагностичне дослідження ринкової ситуації на УДППЗ „Укрпошта”
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
Визначення маркетингових досліджень – це безперервний процес збору, обробки та комплексного аналізу інформації про фактори маркетингового середовища з метою вироблення ефективних стратегічних і поточних рішень щодо формування конкурентних переваг окремих продуктів та (або) підприємства загалом.
Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку в конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.
Основними завданнями маркетингових досліджень є: аналіз та прогнозні дослідження кон’юнктури ринку; визначення величини і динаміки попиту та пропонування товарів, співвідношення їх величин; розрахунок місткості ринку в цілому та його окремих сегментів; прогнозні дослідження обсягів збуту; визначення конкурентних позицій, іміджу підприємства та його продукції; дослідження поведінки споживачів, конкурентів, посередників, постачальників та інших суб’єктів ринку; аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства; оцінка ефективності маркетингових заходів; розробка рекомендацій стосовно поліпшення товарної, цінової, комунікаційної та розподільної маркетингової політики підприємства; розробка докладної програми маркетингу.
Метою дослідження, що проводився, було визначення обсягу і структури ринку, лідерів і прогноз розвитку на найближчий час на ринку поштової логістики.
Українське державне підприємство поштового зв"язку "Укрпошта" (УДППЗ "Укрпошта") входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, є національним оператором поштового зв"язку України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року.
Тенденції, що намітилися в 2014 році, будуть актуальні і для 2015-2016 років. Основний ріст буде в сегменті посилкових відправлень В2С. Цей сегмент буде рости в середньому на 10-15%. Компанії каталожної торгівлі дадуть приріст близько 10% у рік, Інтернет - 20%, компанії прямих продажів - 10-15% у натуральному вираженні. У сегменті В2В ріст буде не більш 5% у натуральному вираженні.
   
Список літератури

1. Войчак А.М., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження. Підручник. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с.
2. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
3. Котлер Филип Основы маркетинга : учеб. / Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг, Джон Сондерс. : Вильямс, 2012 р. – 752 с.
4. Ортинська В. В. Маркетингові дослідження : підручник / В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. – К. : КНТЕУ, 2007. – 376 с.http://www.oon.com.ua –Ukraine business & economу. Статистичний сайт.
5. Основы маркетинга. Теория и практика: [учебное пособие] / И. И. Пичурин, О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 381 с.
6. Офіційний сайт Державного управління статистики. http://ukrstat.gov.ua
7. Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине. РБК Україна дослідження ринків. http://marketing.rbc.ua/public ation/10.12.2014/5372.
8. Прокшина, Т. П. Маркетинг: учебное пособие / Т. П. Прошкина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 314 c.
9. Управление маркетингом: [учебник для вузов: перевод с английского] / Н. Капон, В. Колчанов, Дж. Макхалберт. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер: Лидер, 2010. – 832 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.