22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розкрийте причини, що зумовлюють міграційні процеси в Україні. У чому полягають завдання та механізми регулювання міграції населення№ роботи: 2008
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Розкрийте причини, що зумовлюють міграційні процеси в Україні. У чому полягають завдання та механізми регулювання міграції населення
2. Дайте визначення поняття трудового конфлікту. Зазначте чинники виникнення трудових конфліктів в умовах ринкових економічних відносин
3.Обгрунтуйте основні напрямки трансформування загальноосвітньої професійної підготовки трудових ресурсів в умовах ринкової економіки
4. Наведіть алгоритми розрахунків наведених показників: рівня зайнятості, коефіцієнтів трудової та виробничої активності, кількості зайнятих у розрахунках на 1000 мещканців
5. Вирішіть ситуацію. До теперішнього часу безробіття має в основному прихований характер: зайвих працівників, як правило, не звільняють, а переводять на скорочений робочий тиждень, відправляють у неоплачувану відпустку. У чому полягають причини такого стану
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Богиня Д. П.. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К.: Знання-Прес, 2002.— 387 с.
2. Гайдуцький А. Масштаби потоків міграційного капіталу в Україну // Вісник НБУ. – 2007. - №4. – С.11-14.
3. Данюк В. М. Управління трудовими ресурсами : навч.-метод. посіб. / В, М. Данюк, А. М. Колот. — К. : Політвидав України, 1991. — 103 с.
4. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К.: ЦНЛ, 2006. — 256 с.
5. Карпачова Н.І. Світова проблема міграції висококваліфікованої робочої сили та відтік інтелекту з України // Безпека життєдіяльності. – 2007.- №10. – С.15-19
6. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. — К. : Кондор, 2003. —223 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.