21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування кадрової політики підприємства на прикладі ПАТ "Укрелектроапарат"№ роботи: 2006
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ТОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття та значення кадрової політики в умовах ринкової економіки
1.2. Основні напрями кадрової роботи підприємства
1.3. Удосконалення кадрової роботи на підприємстві
2. АНАЛІЗ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПАТ „Укрелектроапарат”
2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ „Укрелектроапарат” та аналіз техніко-економічних показників
2.2. Оцінка кадрового потенціалу ПАТ „Укрелектроапарат”
2.3. Аналіз системи управління кадровим потенціалом ПАТ „Укрелектроапарат”
3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”
ВИСНОВКИ
СПСИОК ВИКОРИТСАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ


Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
Кадрова політика – один із найважливіших інструментів активної дії на всі процеси, що відбуваються в колективі, в тому числі і на розвиток економіки країни. Оскільки вирішення багатьох господарських питань, що виникають, багато в чому залежить від правильності використання кадрів.
Кадрова робота – це передусім робота по підбору, розстановці, вихованню та навчанню кадрів. На промисловому підприємстві її веде відділ кадрів. Керуючись ринковими принципами підбору та розстановки кадрів він організовує роботу по забезпеченню підприємства робітниками, інженерно-технічними працівниками та службовцями необхідних спеціальностей і кваліфікацій у відповідності з планом праці і заробітної плати.
Об’єктом дослідження обрано ПАТ “Укрелектроапарат”, спеціалізується на виробництві силових трансформаторів та комплектних трансформаторних підстанцій потужністю від 25 до 25000 кВА, трансформаторів та реакторів для електропотягів, спеціальних трансформаторів малої потужності, камер стаціонарного обслуговування КСО, щитків освітлення ЩО, газорегуляторних пунктів блочної конструкції, дахових та настінних котельних установок, що працюють на різних видах палива, товарів народного споживання.
Система управління кадровим потенціалом на ПАТ „Укрелектроапарат” складається з двох підсистем.
Перша підсистема управління кадровим потенціалом охоплює цикл робіт щодо його формування та складається з чотирьох напрямів: 1) планування потреби в персоналі; 2) найм працівників; 3) комплектування управлінського персоналу на підприємстві; 4) рівень оплати праці і склад пільг, що надаються.
Друга підсистема управління розвитком кадрового потенціалу включає в себе реалізацію кадрової політики кадровими службами ПАТ „Укрелектроапарат”.
Впровадже ння в життя заходів по вдосконаленню кадрової роботи підприємства дозволить йому вийти на якісно новий рівень діяльності, в основі якої лежить задоволення потреб споживачів і як наслідок ведення прибуткового соціально спрямованого бізнесу. Це означає, що вклавши 21 404 грн. в розробку і реалізацію проекту системи пошуку, відбору та найму персоналу на ПАТ „Укрелектроапарат”, за рахунок економії коштів, зможемо повернути всі вкладені кошти і отримаємо додатково 3937 грн. економії.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.