21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначити норму часу і норму виробітку на машинній операції, використовуючи такі дані№ роботи: 2005
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Задача 19
Визначити норму часу і норму виробітку на машинній операції, використовуючи такі дані:
назва операції: “Обметати чотири петлі на борті пальто”
швидкість обертання головного валу 750 об/хв.
коефіцієнт використання швидкості головного валу 0,95
кількість стібків (проколів) в 1 см шва (за один цикл) 11
довжина петлі 3 см
периметр петлі 6 см
час на допоміжні роботи 25,4 сек.
час на перевірку якості 0,5 сек.
час на відпочинок робочого 5,85%
час на обслуговування машини 6,5%
тривалість зміни 8 год.

Задача 44
Визначити зарплату бригади та розподілити її між робітниками. Визначити розмір премії бригади і розподілити її між робітниками з урахуванням КТУ.
Проаналізувати одержані результати і зробити висновки, використовуючи дані таблиці.

№ робітника Розряд Тарифний коефіцієнт Кількість відпрацьованих годин за місяць КТУ Кількість вечірніх годин
1 4 1,36 176 1,2 88
2 3 1,22 176 1.2 88
3 4 1,36 168 1,1 80
4 5 1,56 176 1,1 88
5 3 1,22 160 1,0 80
6 4 1,36 160 1,4 80

Норма виробітку бригади в зміну – 260 од. Фактично за місяць бригадою здано на склад – 7200 од.

Задача 69
1. Виконати організаційний розрахунок секційного потоку з комбінованою формою організації /в заготівельній секції – синхронний потік.
2. Розрахувати техніко-економічні показники і зрівняти їх з показниками агрегатного потоку.
3. Пояснити різницю між величинами показників в потоках з різними формами організації.
Вихідні дані до оргрозрахунку в заготівельній секції.
Показники Величина показників по фонам
А Б В
1 2 3 4
1. Випуск виробів в зміну, од. 500 400 100
2. Норми часу на виготовлення вузлів виробу, сек.
І
250
200
150
ІІ 180 220 330
ІІІ 120 180 150
IV 350 400 310
Норма часу на виконання монтажно-оздоблювальних операцій – 600 сек., середній крок робочого місця – 1.25 м. Діаметр зірочки конвеєра – 0,3 м. Крок транспортера – 0,5 м. Кількість робітників на операціях конвеєра: 1,2,3,4. Кількість робітників, які працюють зі зміщенням – 12 осіб.
Кількість предметів праці на пунктах запуску і між секціями дорівнює змінному випуску. Норма площі на 1 робітника – 7 м2.
Агрегатний потік характеризується наступними показниками: продуктивність праці працівника в зміну – 17 од.; питомий обсяг незавершеного виробництва – 2,5 од.; випуск продукції з 1м2 виробничої площі – 2,2 одиниці.

Задача 83
Розрахувати показники, які характеризують ефективність потоків. Зробити висновки.
№ п/п Показники Конвеєрний потік Агрегатно-груповий Потік малих серій
1. Випуск продукції в зміну, од. 400 427 390
2. Норма часу на виготовлення одного виробу, год. 0,82 0,81 0,80
3. Кількість робітників, осіб. 41 43 39
4. Сума витрат машинного часу, сек. 1500 1450 1500
5. Кількість одиниць обладнання, од. 35 36 29
6. Нормативна вартість обробітку, грн. 31,2 31,2 31,2
7. Вартість основних фондів, тис. грн. 1550 1560 1800
8. Розмір незавершеного виробництва, од. 1000 4250 2500
9. Кількість робочих днів 250 250 250

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Кожекин Г.Я. Синица Л.М. “Организация производства” . Минск ИП “Экоперспектива”, 1998 год.
2. Курочкин А.С. “Организация производства”. Киев, 2001 год.
3. Конспект лекцій з курсу “Організація виробництва”. Хмельницький, 1998 рік.
4. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. Капінос Г.І. Грабовська І.В, Хмельницький ТУП,2000 рік.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.