17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз моделей ціноутворення в умовах монополії та олігополії№ роботи: 200
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 42 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1 Економічний зміст олігополії та монополії
1.1. Ознаки олігополістичного ринку
1.2. Основні риси чистої монополії
Розділ 2. Основні моделі ціноутворення на ринках монополії та олігополії
Розділ 3 Визначення ціни на олігополістичному та монополістичному ринках
3.1. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом
3.2. Поведінка фірми щодо ціни та випуску на олігополістичному ринку
3.3. Порівняльна характеристика ціноутворення олігополіста та монополіста
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник. К., 2001.
7. Грешников Г. Микроэкономика. К., 1996.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.Лисовика, В.Лукашевича.-СПб., 1994.
9. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К., 2002
10. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606 с.
11. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
12. Лесовицкий В. Н. Микроэкономика. К. 1997.
13. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 200 c.
14. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 1999.- 649 с
15. Максимов В. Ф. Микроэкономика. М., 1996.
16. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
17. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М., 2003.
18. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997 – 743с.
19. Опорный конспект лекций по курсу «Микроэкономика» / Составитель: доц., докт. наук госуд. упр. Белая С.А. – Мариуполь, 2003. – 140 с
20. Пратос В. Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. М. 1997.
21. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К., 1992
22. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М., 2001.
23. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
24. Статистичний щорічник України за 2005. К., 2006
25. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и предложение. В 2 т.: Пер. с англ.-М.: Финансы и статистика, 1992.
26. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М., 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.