18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Обґрунтування загальнокорпоративної стратегії акціонерного товариства№ роботи: 1992
розділ: Стратегічне управління
тип: Курсова робота
об'єм: 63
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

РЕЗЮМЕ……………………………………………………………… …..………3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПАТ «ТУРБІВСЬКЕ» ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ЗАГАЛЬНОКОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ……………………………………………………… ………………..5
РОЗДІЛ 2. АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ОНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНО-КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ «ТУРБІВСЬКЕ» ТА ЗАХОДИ З ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ…………………………………………………… ……………….. 33
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ…..………..48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….………………61

РЕ ЗЮМЕ

ПАТ «Турбівське» має шість бізнес-напрямків: вирощування зернових і зернобобових, вирощування цукрових буряків, ягід, розведення великої рогатої худоби, вирощування свиней, виробництво молока. Корпорація має лінійно-функціональну організаційну структуру. У 2012 році кількість працівників склала 173 чоловік. Площа сільськогосподарських угідь має тенденцію до зниження і у 2012 році становила 2618 га, що на 317 га менше 2010 року. Висока плинність кадрів і скорочення деяких напрямків виробництва призвели до зниження кількості працівників у звітному році на 21 % порівняно з базовим роком.
ПАТ «Турбівське» на 95 % забезпечене власними ресурсами. Рівень зносу основних засобів складає понад 80 %, а тому ефективність виробництва сільськогосподарської продукції на підприємстві знижується. Техніка та обладнання потребує не лише ремонту, а й заміни, а придбання нової техніки вимагає великих коштів, яких підприємство на сьогоднішній день не має.
Загальнокорпоративну стратегію ПАТ «Турбівське» можна ідентифікувати як комбіновану, оскільки різним бізнес-напрямкам корпорації притаманні різні стратегії. Так, стратегія стабілізації використовується для напрямку «Зернові та зернобобові», оскільки є стабільні ринки збуту, а значне збільшення цієї продукції неможливе через обмеженість земельних ресурсів, які орендує товариство. Стратегія скорочення діяльності на сьогоднішній день є пріоритетною для тваринництва, зокрема відбувається поступове зменшення кількості вирощування і реалізації свиней через високі затрати і збитковість впродовж останніх років.
Метою консультаційного проекту є здійснення комплексу заходів з оновлення загальнокорпоративної стратегії ПАТ «Турбівське» для того, щоб підвищити ефективність функціонування підприємства і зробити його більш конкурентоспроможним. Для розгляду пропонується дві стратегії: ліквідація тваринницького напрямку з одночасним зростанням виробництва зернових і зернобобових і стратегія розвитку виробництва молока, яка виявилася найбільш привабливою для підприємства.
Для обґрунтування доцільності стратегії зростання бізнес-напрямку «Тваринництво» здійснено такі кроки:
1) розробка заходів щодо удосконалення виробничого потенціалу;
2) розрахунок витрат на здійснення запропонованих заходів;
3) порівняння існуючої технології з інтенсивнішою;
4) пошук джерел залучення коштів;
5) виявлення наслідків впровадження запропонованих заходів.
Це дасть змогу оновити основні виробничі фонди, збільшити надій молока на 1 голову, зменшити затрати праці на виробництво молока.
Пропонується реконструкція молочно-товарної ферми, придбання доїльної установки «Ялинка» і закупівля телиць у кількості 40 голів для оновлення стада. Термін виконання проекту становить 3 роки. Розраховано період окупності інвестицій, проведено аналіз сценаріїв розвитку проекту, аналіз чутливості, визначено основні ризики та передбачено наслідки виконання проекту.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.