17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суспільно-культурні погляди та літературна діяльність І. Вишенського№ роботи: 1991
розділ: Культурологія
тип: Реферат
об'єм: 27
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Філософсько-культурні погляди І. Вишенського
2. Літературна творчість І. Вишенського
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Таким чином, для літератури другої половини XVI — першої половини XVII ст. характерний інтенсивний розвиток, який виявляється в появі нових тем і жанрів, в багатовимірності літературного процесу, над яким домінують барокові явища зі всією специфікою українського бароко цього періоду, тобто виразності у ньому ренесанснореформаційних ідей. Безпосереднє значення у найзагальніших уявленнях про широкі людські виднокола життя займають уявлення про саме слово: "гріх слова" і "дар слова", "топос скромності" і високий ступінь авторського самоусвідомлення. Ідея мистецтва слова з її невід’ємною першоумовою професійного навчання виробляється як приєднання до святості, до культурної традиції.
Оцінка творчості І. Вишенського в нашій історико-філософській літературі неоднозначна. На думку одних (В. Нічик), він постає мислителем демократичного напряму, виразником і захисником трудящих, селянсько-плебейських мас. Інші (Я. Стратій) заперечують демократизм Вишенського, звинувачують його в байдужості до свого народу, конформізмі, критиці представників третього стану як носіїв нової ідеології в українському суспільстві. Д. Донцов широко послуговується творами Вишенського в обгрунтуванні своєї концепції провідної верстви та її основних чеснот, високо цінуючи його за звернення до давньоруської традиції, особливо за визнання ієрархічності суспільства, де кожний стан виконує свої функції, завдяки чому досягаються злагодженість суспільства і його процвітання.
   
Список літератури

1. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К, 1992.
2. Вишенський І. Твори. — Київ, 1955
3. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1996.
4. Грабович Г. До історії української літератури. — Київ, 1997. — С. 263.
5. Грушевський М, Історія української літератури. — Київ, 1995. — Т. 5. — С. 280.
6. Зема В. Середньовічна традиція слова, мови та книги в творах Івана Вишенського // Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей. — Київ, 1998. — Т. 5. — С. 86.
7. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.
8. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні Курс лекцій. Навч. посіб. – К., 1999.
9. Українська література XIV — XVI ст. — Київ, 1988. — С. 333.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.