11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ресурси і технології інформаційних систем№ роботи: 1990
розділ: Інформатика
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Ресурси і технології інформаційних систем
2. Практичне завдання
Нормалізувати та створити в середовищі MS Access базу даних по наведеній предметній області з врахуванням наступної інформації, що повинна зберігатись. В базу даних внести не менше, ніж 20 записів. Створити відповідні зв’язки.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Буров Є. Компютерні мережі. – 2-ге вид., оновлене і доповнене. – Львів. – 2003.- 584 с.
2. В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула та ін. Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с.
3. Інформатика: Компютерна техніка. Компютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 696 с.
4. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології: Підручник. - К.: Каравелла, 2004.- 464 с.
5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та компютерна техніка: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.
6. Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази даних геоінформаційних систем – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – с. 68 – с. 47-54.
7. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник.- К.: "Слово", 2005.- 264 с.
8. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп./В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред.В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001.- 420 с.
9. Руденко В.Д., Макарчук О.Н. Компютер та його програмне забезпечення. Курс інформатики (частина І)/За ред. Мадзігона В.М., Бикова В.Ю. – К.: Фенікс, 2001. - 370 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.