14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз поведінки фірми в умовах різних типів ринкових структур№ роботи: 199
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Загальна характеристика ринкових структур
2. Ринок чистої конкуренції
3. Монополістичний ринок
4. Ринок монополістичної конкуренції
5. Олігополістичний ринок
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП

Вибираючи масштаби виробництва, виробники керуються мотивом максимізацїі прибутку. Проте динаміка доходу, як одного з вирішальних факторів прибутку, багато у чому залежить від ринкової си¬туації, насамперед від переважного типу конкуренції. Як відомо, залежно від конкурентного середовища виділяють наступних чотири типи ринкових структур: чистої (доскона¬лої) конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії та чистої монополії.
Для ринку досконалої конкуренції характерні наступні ознаки:
багато однорідних фірм, що виробляють однорідну стандартизовану продукцію;
кожна фірма має нулик у дол.. запланованого обсягу випуску, що продається на ринку;
жодна фірм не розглядає конкурента як загрозу ринковій продажі;
інформація про ціни, про нові технології є вільно доступною;
вхід і вихід на ринок вільні.
Монополізм – це такий тип економічних відносин, коли господарський субєкт примушує здійснювати своїх партнерів економічні дії, що не відповідають їхнім інтересам і вигідні для монополіста
Основними складовими монополізму є:
домінуюче положення на ринку;
монополістична діяльність яка спрямована на реалізацію економічних переваг.
Монополістична конкуренція – це така організація ринку, при якій багато виробників та продавців конкурують між собою реалізуючи диференційований продукт і можлива поява нових виробників і продавців.
Основні ознаки монополістичної конкуренції наступні:
товар кожної фірми є недосконалим замінником товару, що реалізується іншими фірмами;
фірми не реагують на реакцію конкурентів, коли вони встановлюють свій обсяг продаж або ціну;
на ринку є всі умови вільного входу і виходу.
Олігополія - це така ринкова структура, при якій у виробництві і в реалізації будь-якого товару домінує невелика кількість виробників. Олігополія має такі ознаки:
декілька фірм забезпечують весь ринок;
продукт може бути диференційованим і стандартним;
існування фірми-лідера серед олігополістичних фірм;
фірми в даній галузі визнають свою взаємозалежність та необхідність рахуватися з реакцією конкурентів.
Метою даної роботи є аналіз поведінки фірми в умовах різних типів ринкових структур, предметом – коло питань по встановленню рівноваги фірми в умовах різних ринкових структур.
Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно було розвязати низку завдань:
розкрити сутність основних типів ринкових структур та дати порівняльну характеристику їх ефективності;
виявити особливості становлення рівноваги в умовах різних типів ринкових структур та порівняти їх між собою;
показати встановлення рівноваги фірми в різних ринкових структурах за допомогою графіків.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.