22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з фахової практики (інноваційна діяльність)№ роботи: 1989
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 67
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ „НВП „ЕНЕРГОПРОЕКТ”
1.1. Основні етапи розвитку та напрямки діяльності підприємства
1.2. Характеристика технологічних процесів
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ „НВП „ЕНЕРГОПРОЕКТ”
2.1. Принципи та методи управління на підприємстві
2.2. Організаційно-економічний механізм управління підприємством
2.3. Планування та контроль діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ „НВП „ЕНЕРГОПРОЕКТ”
3.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
3.2. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 4. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Аналіз інноваційної діяльності підприємства
4.2. Оцінка ефективності інноваційних проектів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Фа хова практика є нормативною, невідємною складовою частиною підготовки фахівців, яка дозволяє закріпити й поглибити теоретичні знання та отримати навички з організації економічної й інноваційної діяльності, економічного аналізу та менеджменту підприємства в умовах ринкових відносин.
Метою практики є здобути практичні навики роботи економіста та управлінця, покращити теоретичні знання із даних професій, познайомитись із основами діяльності підприємств.
Обєктом дослідження є ТОВ „НВП „Енергопроект”, основною метою діяльності якого є надання інжинірингових послуг та реалізація електрообладнання. Предметом дослідження є фінансово-господарська та інноваційна діяльність досліджуваного підприємства.
На час проходження практики поставлені та виконанні такі завдання:
- вивчено основні етапи розвитку підприємства та його напрями діяльності;
- проаналізувати функції та методи управління підприємством та здійснено оцінку їх ефективності;
- досліджено стан планування та контролю на підприємстві;
- здійснено синтез та аналіз організаційної структури управління підприємством;
- проаналізовано основні техніко-економічні показники діяльності підприємства;
- проаналізувати стан та визначено основні напрямки розвитку матеріально-технічних ресурсів підприємства;
- проаналізовано чисельність персоналу підприємства та показники з праці;
- проаналізовано витрати і кінцеві результати господарської діяльності підприємства
- проаналізовано обігові активи підприємства;
- здійснено аналіз інноваційної діяльності підприємства;
- проведено оцінку ефективності інноваційних проектів;
- узагальнено матеріал та зроблено висновки;
У якості інформаційної бази використовувалась статистична, податкова звітність та інша документація підприємства.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.