18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне управління охорони праці та організація охорони праці на підприємстві№ роботи: 1988
розділ: Охорона праці
тип: Реферат
об'єм: 23
винагорода автору: 50 грн

Зміст:

Вступ
1. Структура державного управління охороною праці
2. Система управління охороною праці на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, у широкому значенні під охороною праці розуміється сукупність правових норм, що охоплюють увесь комплекс питань застосування праці й приналежних до різних інститутів трудового права (трудового договору, робочого часу і часу відпочинку та ін.).
Управління охороною праці в країні поділяється на рівні:
— загальнодержавний;
— регіональний (обласний, районний, міський, районний у місті, селищі, селі);
— галузевий;
— виробничий (рівень підприємств).
Державне управління охороною праці здійснюють:
— Кабінет Міністрів України;
— Державний департамент промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду;
— міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;
— місцева державна адміністрація, органи місцевого самоврядування.
Найважливіші норми щодо охорони здоровя працівників на виробництві закріплені в Законі України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 p. (Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - Ст. 668), у трьох главах КЗпП (глава XI "Охорона праці", глава XII "Праця жінок", глава XIII "Праця молоді"), а також у підзаконних актах — положеннях, правилах, інструкціях, актах соціального партнерства, локальних нормативно-правових актах.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.