25 . 05 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Статистичне спостереження. Форми, види спостереження. Вимоги щодо статистичних даних№ роботи: 1987
розділ: Статистика
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Статистичне спостереження. Форми, види спостереження. Вимоги щодо статистичних даних
2. Дисперсія, суть, види та методи обчислення
Завдання 3
Відомі такі дані про випуск валової продукції підприємства:

Обсяг Рік
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Обсяг валової продукції, тис. грн. 589 602 595 640 730 864

Знайти базові та ланцюгові темпи зростання і приросту, один відсоток приросту та середньорічний темп зростання.

Завдання 4
Перевірка вибраних 500 готових виробів виявила, що серед них 8 мають дефекти. Визначити з імовірністю до 0,997 довірчих інтервали для частки виробів з дефектом у всій партії із 12000 виробів, якщо вибірка є неповторною.

Завдання 5
Визначити середню заробітну плату працівників підприємства, дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації за такими даними:
Заробітна плата, грн. Кількість працівників
150-170
170-190


190-210
210-230
230 і більше 12
25
58
30
10

Зробити висновки.

Завдання 6
Повна первісна вартість основного капіталу на початок року становила 2500 тис. грн., сума зносу на початок року – 150 тис. грн., введено нових основних засобів на 500 тис. грн., вибуло у зв’язку із зносом – 15 тис. грн. (їх повна первісна вартість – 200 тис. грн.). Річна норма амортизації – 8%. Визначити вартість основного капіталу на кінець року за повною і залишковою вартістю.
Список використаних джерел
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.