12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Соціалізація особистості в різні вікові періоди№ роботи: 1985
розділ: Психологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття про соціалізацію особистості, механізми соціалізації
2. Основні періоди соціалізації особистості
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Соціалізаці я являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством.
Фрейд виділив психологічні механізми соціалізації: імітацію, ідентифікацію, почуття сорому і провини.
Багато психологів і соціологів підкреслюють, що процес соціалізації продовжується протягом усього життя людини, і стверджують, що соціалізація дорослих відрізняється від соціалізації дітей декількома моментами. Соціалізація дорослих скоріше змінює зовнішню поведінку, у той час як соціалізація дітей формує ціннісні орієнтації. Соціалізація дорослих розрахована на те, щоб допомогти людині набути визначені навички, соціалізація в дитинстві в більшій мірі має справу з мотивацією поведінки.
Соціалізація особистості у різні вікові періоди, яким відповідають етапи її розвитку і становлення, характеризується специфічними соціально-психологічними особливостями.
Отже, соціалізація – акумулятивний процес, у ході якого накопичуються соціальні навички.
Мета роботи – дослідити особливості соціалізації особистості в різні вікові періоди.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було вирішити наступні завдання:
- визначити поняття про соціалізацію особистості;
- розглянути механізми соціалізації;
- дослідити основні періоди соціалізації особистості;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 672 с.
2. Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки: Підручник. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр.справ, 2003.
3. Вайнштейн, Л. А. Общая психология: учебное пособие для вузов / Л. А. Вайнштейн [ и др.]. – Мн. : Тесей, 2005 .- 368 с.
4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник. / За ред. О. В. Скрип-ченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднічук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.
5. Волошина В.В., Волинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч.посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008.
6. Жигайло Н.І. Соціальна психологія. – Львів: Новий Світ, 2007
7. Майерс Д.М. Социальная психология. — 7-е изд. — СПб: Питер, 2004. — 794 с
8. Цимбалюк І.М. Психологія: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.