21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Комунікації на ринку медичних послуг№ роботи: 1980
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Комунікації на ринку медичних послуг
2. Застосування ефективних комунікацій Паблік рілейшнз в даному медичному закладі
3. Скласти план організації телефонно-довідкової служби в медичному закладі
4. Розробка анкет для опитування пацієнтів
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Наказ МОЗ України від 30.08.2010 J№ 734 „Про затвердження Примірного статуту закладу охорони здоровя — комунального не- комерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг".
2. Виноградов О. В. Державне управління багатоканальним фінансуванням закладів охорони здоровя / О. В. Виноградов // Статистика України. — 2011. — №2. — С. 65 — 67.
3. Згалат-Лозинська Л.О. - Маркетинг в медицині та фармації - 2010
4. Зеленевич В. О. Шляхи вдосконалення фінансування охорони здоровя в Україні / В. О. Зеленевич [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://intkonf.org/zelenevich.
5. К вопросу сегментирования рынка здоровья // Русский медицинский сервер [Електронний ресурс] Режим доступу : www.rusmedserv.com.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер [пер. с англ. В. Б. Боброва]. — М. : Ростинер, 1996. — 704 с.
7. Кризина Н. П. Державна політика України в галузі охорони здоровя: механізми формування та реалізації : дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кризина Наталія Павлівна. — К., 2008.
8. Лехан В. М. Стратегія розвитку системи охорони здоровя: український вимір / В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко. — К. : Укр. Інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2009. — 34 с.
9. Павлюк К. В. Фінансування охорони здоровя як складової людського капіталу / К. В. Павлюк // Формування ринкових відносин в Україні. — 2010. — №9. — С. 143 — 148.
10. Устінов О. Програма Президента України щодо реформування медичної галузі / О. Устінов // Аптека 9 ноября 2010 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http: //www.apteka.ua/articl/46416.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.