24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль профспілок на ринку праці№ роботи: 198
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 40 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК.................... .............................. .............................5
1.1. Історія розвитку профспілкового руху.......................... .............................. ...5
1.2. Профспілки як інститут громадянського суспільства................... ...............7
1.3. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин...................... .....11
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ПРОФСПІЛОК НА РИНКУ ПРАЦІ......................... .............14
2.1. Ринок праці в економічній системі…………………………………...……14
2 .2. Особливості діяльності профспілок в умовах перехідного періоду до ринкової економіки..................... .............................. .............................. ..............20
2.3. Вплив профспілок на ринок праці......................... .............................. .........24
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ.........30
3.1. Профспілки і соціальний захист........................ .............................. .............30
3.2. Співпраця профспілок України з міжнародним профспілковим рухом......................... .............................. .............................. .............................. ....34
ВИСНОВКИ.............. .............................. .............................. .............................. ...39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......39
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. Навчальний посібник. /А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - Київ: Вища школа, 2002.
5. Грибанов В. В. Профсоюзы и политика. — СПб.: Изд-во РГПУ, 2001. — 253 с.
6. Дзюбик С. Основи економічної теорії. /С. Дзюбик, О. Ривак. - К.: Основи, 1994.
7. Економічна теорія: Посібник. /За ред. Є.М.Воробйова. - К.; Харків, 2001.
8. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. /За ред.В.Д.Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001.
9. Зубко Н.М. Практическое пособие по экономической теории. /Н.М. Зубко, А.Н. Зубко. - К.: НТЦ "АПИ", 1999.
10. Курс экономической теории. Учебное пособие. /Под ред. М.Н.Чепурина; Е.А.Киселевой. - Киров: Издательство "АСА", 1994.
11. Любимов Л.Л. Основы экономических знаний. Учебник. /Л.Л.Любимов, Н.А.Раннева . - М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1995.
12. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів/ С.В. Мочерний. - Київ: Академія, 2001.
13. Основи економічної теорії. Посібник. /В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
14. Основи економічної теорії. Підручник. /За ред. проф. С.В.Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
15. Основи економічної теорії. В 2-х ч.Ч.2. Навчальне видання. /За ред. А.А.Чухна. - К., 1994.
16. Основи економічної теорії. У 2-х кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка. Підручник. /Ю.В.Ніколаєнко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1998.
17. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. /За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-ге видання, перероб. і доп.. - К.: Вища школа, Знання, 2001.
18. Основы экономической теории. Учебное пособие. /Под ред.В.Д.Камаева. - Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997.
19. Песчанский В. В. Профсоюзы в гражданском обществе: опыт Запада // Мировая экономика и международные отношения. — 1994. — № 1.— С. 100—113.
20. Цесарський Ф. А. Захисна функція профспілок, форми її реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.05. — Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2004. — 21 с.
21. Цвих В. Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. — 376 с.
22. Цвих В. Ф. Шляхи модернізації профспілок за умов глобалізації та нових викликів. Світовий досвід. – К.: Видавництво КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 28 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.