14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики по медичній установі№ роботи: 1976
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Організаційно-економічна характеристика Філії № 2 ЦПМСД №2
2. Характеристика району функціонування та навколишнього і внутрішнього середовища Філії № 2 ЦПМСД №2
3. Основні принципи ліцензування та акредитації Філії № 2 ЦПМСД №2
4. Аналіз стилю керівництва та використання робочого часу керівника Філії № 2 ЦПМСД №2
5. Основні принципи формування управлінських в Філії № 2 ЦПМСД №2
6. Аналіз кадрової політики Філії № 2 ЦПМСД №2
7. Аналіз методів роботи з персоналом
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Висновк и

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Основними завданими Філії № 2 ЦПМСД №2 є:
- цілодобове надання кваліфікованої медичної допомоги хворим дітям;
- надання амбулаторної медичної допомоги дитячому населенню
- здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напряму в охороні здоров"я дітей формування, здорового способу життя;
- впровадження в практику елементів сімейної медицини;
- аналіз роботи і розробка пропозицій з удосконалення організаційних форм, діагностики і лікування хворих дітей;
- видача листків непрацездатності, направлення на медико-санітарну експертну комісію, рекомендації щодо переведення до спеціалізованого лікувального закладу, виходячи зі стану здоров"я дітей;
- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;
- організація процесу проходження інтернатури і практики студентами і випускниками медичних навчальних закладів;
- надання платних послуг згідно чинного законодавства.
Філія № 2 обслуговує 14 129 дітей
2. Демографічна ситуація є стабільною: при однаковій народжуваності 13,9, незначно зріс показник загальної смертності ( з 10,1 до 10,6), але показник природного приросту є позитивний і становить +3,3, або +405 дітей. Значно знизився показник малюкової смертності з 6,6 до 2,9 на 1000 народжених живими. Знизився відсоток померлих у працездатному віці з 17% до 16,5%.
Загальна смертність (на 1000 населення) в районі протягом останніх 10-ти років є значно нижчою, ніж середньообласні показники.
3. Акредитація медичних установ — визначення їхньої відповідності встановленим професійним стандартам. Акредитацію, згідно Закону, повинні проводити акредитаційні комісії, до складу яких входять представники органів керування охороною здоров"я, професійних медичних асоціацій, страхових медичних організацій (компаній). Філія № 2 має вищу акредитацію.
4. Результати оцінювання професійних якостей керівників показали, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки керівник має перевагу над своїми підлеглими.
5. За даними досліджень проведеними на Філії № 2 ЦПМСД №2 робочий час керівника має наступну структуру:
- Обговорення проблем і прийняття рішень при безпосередньому контакті зі співробітниками (40% часу).
- Прийняття рішень у результаті обговорення по телефону і на нарадах (20% часу).
- Рішення питань із представниками зовнішніх організацій (20% часу).
- Самостійне прийняття рішень і обмірковування ситуацій у процесі роботи з документацією, іншими джерелами інформації (20% часу).
6. Рішення – це вибір альтернативи, речове відбиття власне управління (менеджменту). Певною мірою його підсумок. Воно є результатом обдумування, дій та намірів, висновків, міркувань, тощо, спрямованих на реалізацію цілей управління. Успішне прийняття рішень базується на таких умовах, як права, повноваження, обов’язковість, компетентність та відповідальність.
7. У 2012 році облікова чисельність персоналу становила на кінець року 122 особи, порівняно з 2011 роком чисельність збільшилась на 5 осіб. У 2013 році відбулося різке скорочення чисельності працівників майже у два рази – на 63 особи.
За статевою структурою має місце переважання питомої ваги жінок.
Слід відмітити, що кваліфікаційний рівень співробітників Філії № 2 ЦПМСД №2 досить високий, - половина працівників мають вищу освіту, і їх частка зростає щороку. Відповідно, кількість працівників без вищої освіти зменшується.
8. Управління у Філії № 2 ЦПМСД №2 здійснюється всією системою методів управління. Організаційні методи створюють передумови використання економічних методів. Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та економічні і утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління господарською організацією.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.