22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Якість та ефективність медичної допомоги. Економічні закони, що стосуються сфери охорони здоровя№ роботи: 1971
розділ: Фармацевтичний менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Управління якістю та ефективністю медичної допомоги
2. Нормативно-правове забезпечення сфери охорони здоровя
Висновки
Практична частина
Провести розрахунок порожніх ліжок інфекційному відділенні обласної лікарні, якщо фактична зайнятість ліжка становила 210 днів за рік, кількість ліжок у відділенні – 20.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Конcтитуція України. – К.: Преcа України, 2013. – 80 c.
2. Цивільний кодекc України від 16 cічня 2003 року № 435–ІV.
3. Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 05.10.2000 № 2017-III
4. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоровя” від 19.11.1992 № 2801-XII
5. Бойко А.Т. Качество медицинской помощи. Проблемы обеспечения. // Мир Медицины. - № 1-2. - 2011.
6. Рыбкин Л.И. Классификация контроля качества медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования // Бюл. НИИ соц. гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н.А.Семашко. - 2006. - С.17-22.
7. Система контроля качества и эффективности медицинской помощи (учебно-методическое пособие), Томск 1999г. Сибирский Государственный Медицинский Университет. Факультет усовершенствования врачей. Кафедра социальной медицины, экономики и управления здравоохранения. http://www.ssmu.ru/ofice/f7/so c/met2.htm.
8. Бідний В.Г. Проблеми і шляхи розвитку медичної допомоги в Україні. – К.: 2001.
9. Стратегічні напрями розвитку охорони здоровя України//Під ред..В.М.Лехан. – К.:Сфера, 2001 -175с.
10. Радиш Я.Ф.Державне управління охороною здоровя в України: генезис, проблеми та шляхи реформування //Передмова за заг. Ред.. проф.. Н.Р.Нижник. – К.:Вид-во УАДУ, 2001.- 301с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.