24 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Передумови інфляційних процесів та антиінфляційної політика України№ роботи: 1968
розділ: Гроші та кредит
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Суть, типи та види інфляції
2. Аналіз інвестиційних процесів в Україні
3. Напрямки антиінфляційної політики України
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Таким чином, інфляційний процес в Україні є досить таки нестабільним і, відповідно до створених умов, має порівняно великий потенціал до розвитку. Здійснення оздоровлення фінансової ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні процеси в економіці – спад рівня виробництва, знецінення грошей, дефіцит держбюджету – та забезпечити передумови для подальшого економічного зростання. Україна, маючи значний економічний потенціал, не лише стабілізує фінансову ситуацію, але й забезпечить умови "керованості" інфляційним фактором, що дасть їй змогу посісти належне місце серед інших економічно та соціально розвинених країн Європи.
На нашу думку, доцільно виділяти зовнішні і внутрішні причини виникнення інфляції. До зовнішніх причин слід віднести скорочення зовнішніх надходжень, яке має прояв через від"ємне сальдо торговельного і платіжного балансів. Внутрішні причини інфляції – дисбаланс народногосподарської структури, диспропорція між споживанням і нагромадженням, незбалансованість на споживчому ринку, відсутність антиінфляційного регулювання. Для України характерні як внутрішні, так і зовнішні причини інфляції, переважно зумовлені інфляцією витрат, що необхідно враховувати при формуванні макроекономічних регуляторів зниження інфляції.
Державне регулювання інфляційних процесів в Україні реалізується у складі загальної економічної політики. Основними складовими економічної політики держави є фіскальна та монетарна політика. Реалізацію фіскальної політики через відповідні інструменти покладено на уряд. Водночас, монетарна політика є прерогативою центрального банку. Відповідно до цього, кожна із зазначених інституцій, використовуючи належний їм інструментарій, формує економічну політику у сферах їхнього впливу.
   
Список літератури

Список використаних джерел

1. Варгас М. В. Підвищення ефективності антиінфляційного регулювання в Україні/ Національний лісотехнічний університет України/ Науковий вісник НЛТУ України/ Збірник науково-технічних праць, Випуск 21.15, 2011р, ст.173-181
2. Квастій Л. Г., Щербан О. Я., Угрин Л. Є. Аналіз інфляційних очікувань в економіці/ Національний лісотехнічний університет України/ Науковий вісник НЛТУ України/ Збірник науково-технічних праць, Випуск 21.1, 2011р., ст.212-221
3. Комар Т. В. Фінансові аспекти впливу інфляції на економічне зростання/ Науковий вісник: Фінанс, банки, інвестиції, №1, 2011р., ст.21-28
4. Черевик Н. В., Мірошник Т. О. Особливості інфляційних процесів в Україні/ Вісник ЖДТУ: Економічні науки, №3 (53), 2010р, ст.146-149
5. Черешня Г. А., Цвітун Т. В. Інфляційні процеси в Україні/ Вісник Хмельницького національного університету/ Економічні науки, №2, Т.2, 2011р., ст.249-252
6. Шепель Є. В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення/ Економіка та управління національним господарством/ Актуальні проблеми економіки, №2(116), 2011р. ст.32-41
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.