17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики (Хмельницька міська дитяча лікарня)№ роботи: 1966
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1 Загальна організаційно-функціональна характеристика бюджетної установи – Хмельницької міської дитячої лікарні
1.1 Історія створення Хмельницької міської дитячої лікарні
1.2 Загальні положення та основні завдання закладу
2 Загальна характеристика фінансової діяльності Хмельницької міської дитячої лікарні у 2011-2013 роках
3 Оцінка стану використання кошторису Хмельницької міської дитячої лікарні у 2011-2013 роки
4 Перспективи розвитку фінансового забезпечення та фінансування галузі охорони здоров"я
Висновки
Списо к використаної літератури
Додатки

Висновк и

Охорона здоров"я населення є важливою сферою суспільного життя, внутрішньою функцією і частиною соціальної політики держави. Однак, слід зауважити, що за роки незалежності показники стану охорони здоров"я населення в Україні надзвичайно низькі і незадовільні. Безперечно, в першу чергу це пов"язано із складною економічною і політичною ситуацією в державі, гострою екологічною кризою і вкрай недостатнім фінансуванням.
Недосконала з економічної та управлінської точки зору успадкована від колишнього СРСР модель системи охорони здоров"я в нових економічних умовах виявилася неефективною і зумовила зменшення доступності медичної допомоги для широких верств населення України. Істотний дефіцит бюджету галузі, що спостерігається протягом п"ятнадцяти років, призвів до значного погіршення якості медичного обслуговування і стану здоров"я нації.
Фінансове забезпечення є одним із основних чинників, що впливає на розвиток охорони здоров"я й соціально-економічну результативність галузі. Кожна країна прагне удосконалити існуючу систему охорони здоров"я шляхом перетворень, які б сприяли збереженню та зміцненню здоров"я населення, підвищенню ефективності діяльності лікувально-профілактичних закладів.
Проходження практики в Хмельницькій міській дитячій лікарні на посаді економіста лікарні здійснювалось згідно з програмою і відповідно до затвердженого календарного графіку. За час проходження практики у закладі було проаналізовано діяльність, виконано наступне:
- дана оцінка фінансової діяльості відповідно до теми дипломної роботи;
- охарактеризовано закладу за аналізуючий період часу з 2011-2013 рр.;
- зібрано, узагальнено і систематизировано матеріал для дипломної роботи в придбані практичних навичок, знання;
- з"ясовано особливості обробки інформації в закладі,використання персональних ЕОМ і функціонування автоматизованого робочого місця;
- придбано досвід ділового спілкування - спеціаліста фінансово-економічного відділу.
Доходи та видатки у закладі формуються згідно чинного законодавства та складених кошторисів. Фінансова та податкова звітність відповідає формам, встановлених чинним законодавством та подається у встановлені законодавством терміни вчасно та безперервно.
При проведені фінансового аналізу звітності за період 2011-2013 рр. було застосовано аналіз у табличній формі з розрахунком абсолютних та відносних відхилень. Відхилення для закладу досить не значні. На основі їх було встановленно у відсотковому відношенні, на які саме статті та в які періоди було збільшено видатки.В загальному вони були збільшені на всіх періодах по статтях 2110 “Оплата праці”, 2120 “Нарахування на оплату праці”, 2200 “Використання товарів та послуг”, 2700 “Соціальне забезпечення”.
Основним завданням практики був фінансовий аналіз закладу, який і був зроблений.
Зібраний мною матеріал може бути використаний при написанні дипломної роботи за обраною темою, придбані навички будуть корисними в подальшій роботі в будь-якій установі.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.