17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічний аналіз в системі економічних наук№ роботи: 1964
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Економічний аналіз в системі економічних наук
2. Об"єкти та суб"єкти економічного аналізу
3. Аналіз обсягу випуску продукції, номенклатури та асортименту
Задача №1
Оцінити динаміку зміни валової продукції підприємства
Роки Валова продукція в спів ставних цінах, тис.грн. Темпи росту, %
Базисний Ланцюговий
1 2 3 4
1997 9076
1998 7549
1999 6414
2000 5266
2001 4889

Задача №2
Зробити аналіз якості продукції за собівартістю
Сортні
сть виробу Ціна і прод. тис. грн.. за т Переведений коеф. сортності За планом Фактично Вир-во прод. в в перерах. на виший сорт, %
кількість питома вага, % сума, тис. грн кількість питома вага, % сума, тис. грн план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Вищий 10 1,0 170 180
Перший 8 … 20 50
Другий 6 … 10 10
Всього х Х 100 100

Задача №3
За наведеними даними вказати джерела даних для аналізу основних фондів, визначити структуру основних фондів за призначенням, оцінити забезпеченість підприємства основними фондами
Види промислово-виробничих ОФ На початок року На кінець року Відхилення (+,-)
Сума, тис. грн Питома вага, % Сума, тис. грн Питома вага, %
Будинки і споруди 2540 2505
Передавальні пристрої 100 100
Машини та обладнання 1300 1450
Транспортні засоби 90 103
Інструменти і виробничий інвентар 130 180
Разом 100 100

Задача №4
За наведеними даними визначити фондовіддачу та технічну озброєність праці в порівнянні з минулим роком та оцінити роботу підприємства за визначеними показниками
Показники План Факт
1. Середньорічна вартість промислово-виробничих основних фондів, тис.грн 4164 4398
в т.ч. устаткування, тис.грн 1300 1450
2. Чисельність робочих в найбільшу зміну, особи 870 878

Довідка: середньорічний виробіток на 1 робітника: за планом – 9254 грн; фактична – 9374 грн.

Список використаних джерел
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.