27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансовий контроль за використанням державних коштів№ роботи: 1963
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм:
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ
1.1. Сутність та особливості фінансового контролю за використанням державних коштів
1.2. Принципи організації та здійснення фінансового контролю за використанням державних коштів
1.3. Зарубіжний досвід організації фінансового контролю за використанням державних коштів
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ
2.1. Нормативно-правове забезпечення фінансового контролю за використанням державних коштів в Україні
2.2. Суб"єкти фінансового контролю за використанням державних коштів
2.3. Аналіз використання коштів Державного бюджету України
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Отже, у першому розділі нами було проведено огляд літературних джерел та наведено поняття фінансового контролю за використанням державних коштів. Таким чином, фінансовий контроль за використанням державних коштів - це система заходів забезпечення ефективного використання державних фінансових ресурсів в інтересах суспільства, які охоплюють усі операції, пов"язані з рухом державних коштів, і здійснюються у відповідних формах за допомогою спеціальних методів. Фінансовий контроль за використанням державних коштів є складовою фінансового контролю, де об"єктивною основою виступає контрольна функція.
В даному розділі нами встановлено, що основними принципами фінансового контролю за використанням державних коштів є:
1) розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів державного фінансового контролю відповідно до встановленого Конституцією і законодавством України розмежування компетенції законодавчої та виконавчої влади;
2) функціональна, організаційна, персональна й фінансова незалежність органів державного фінансового контролю та їх посадових осіб від підконтрольних об"єктів;
3) координація діяльності органів державного фінансового контролю з метою виключення дублювання у їх роботі та забезпечення єдиної системи державного фінансового контролю на усіх рівнях державної влади.
Під час вивчення зарубіжного досвід ми дійшли висновку, що у більшості розвинутих країн світу, у тому числі у країнах Європейського Союзу, фінансовий контроль за використанням державних коштів здійснює Рахункова палата, а також урядові контрольно-ревізійні служби. Так, у ФРН, Фінляндії та в інших країнах рахункова палата контролює діяльність усіх федеральних підприємств, страхових установ федерації, приватних підприємств із 50% часткою держави, решту організацій та відомств, якщо вони розпоряджаються державними коштами. В Австрії Рахункова палата уповноважена здійснювати перевірки не лише державного господарства федерації, а й контролювати фінансову діяльність місцевих органів влади, благодійних фондів і закладів, управління якими здійснюється органами федерації. Державна рахункова палата Угорщини, крім того, контролює діяльність податкового управління, державної митниці, управління гербових зборів і навіть господарську діяльність партій.
У другому розділі ми здійснили аналіз організації фінансовго контролю за використанням державних коштів в Україні.
Основними нормативними актами, щодо фінансового контролю за використанням державних коштів в Україні є:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України « Про Рахункову палату»;
- положення «Про Державну казначейську службу України»;
- інші нормативні акти.
Під час дослідження ми визначили основних суб’єктів фінансового контролю за використанням бюджетних коштів. До них, зокрема, належать Рахункова палата України, Державна фінансова інспекція України, Державне казначейство України.
Аналіз результатів, проведених впродовж 2013 року контрольно-аналітичних заходів Рахунковою палатою свідчить, що більшість бюджетних правопорушень продовжують мати системний характер, вони повторюються із року в рік. Найбільшою за обсягом категорією є використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства.
При перевірці бюджетних установ, у яких зосереджена переважна більшість бюджетних ресурсів, Державною фінансовою інспекцією виявлено нецільових видатків бюджетних ресурсів у 2013р. на суму 980,2 млн. грн., що на 89,9 млн. грн. більше ніж у 2012р. Протягом 2013 року органами ДФІ проведено майже 16,4 тисячі контрольних заходів, якими охоплено діяльність майже 15,6 тис. підприємств, установ і організацій, з них 10,6 тис. бюджетних установ.
З огляду на існуючі в Україні передумови реформування системи фінансового контролю за використанням державних коштів, є необхідність здійснювати розв’язання його проблем в таких напрямах:
- визначення єдиних концептуальних засад організації цього контролю;
- оптимізації організаційної структури державного фінансового контролю;
- уточнення і розмежування функцій органів державного фінансового контролю;
- стандартизації форм і методів контрольної діяльності;
- удосконалення кадрового забезпечення системи державного фінансового контролю;
- покращання матеріально-технічного, наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.