16 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Субєкти й види ЗЕД№ роботи: 1962
розділ: Міжнародні економічні відносини
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Субєкти й види ЗЕД
2. Митне оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
3. Види зовнішньоекономічної політики
4. Спеціальні терміни: «квота», тверда оферта, роялті
Висновки
5. Задача
Вихідні дані
За умовами домовленості підприємство-експортер надає іноземному покупцеві розстрочку платежу в розмірі 35 % від вартості контракту на 6 років з розрахунку 9 % річних. Сума контракту складає 620 доларів США. Погашення кредиту відбуватиметься рівними піврічними внесками (у вигляді виписаного комплекту тратт) через півроку після поставки товару, відвантаженого разовою партією. У даний момент між контрагентами ведуться переговори щодо способу нарахування процентів. Проценти можуть бути нараховані: Із суми заборгованості до дати наступного платежу; Від дати видачі до дати оплати чергової тратти; Підрахуванням загальної суми процентів і поділенням її на рівні частини за числом тратт.
Завдання:
1. Розрахувати суму валюти, яка буде зарахована на поточний гривневий та валютний рахунки підприємства на момент погашення 4-ї тратти.
2. Визначити загальну суму належних до оплати процентів за всіма варіантами.
3. Визначити найбільш вигідний варіант нарахування процентів з точки зору експортера.
4. Виходячи із зазначених умов підготувати проект розділу контракту «Умови платежів».
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552
2. Про зовнішньоекономічну діяльність „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377
3. Багрова I. В., Редіна Н. I. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.- К.: ЦНЛ., 2004.- 580 с.
4. Бобух I. М. Спеціальні економічні зони в Україні: теорія і практика.- К.: Наук. думка. 2004.- 252 с.
5. Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник, - 2-ге вид.- К.: ВД „Професіонал", 2005.- 336 с.
6. Гребельник О. П. Основи митної справи: Навчальний посіб-ник-К.: ЦНЛ, 2003.- 600 с.
7. Гребельник О. П., Романовський О. О. Основи зовнішньоеко-номічної діяльності: Навч. посібник.- К.: Деміур, 2003.- 296 с.
8. Данілов О. Д., Пернаргвський О. В. Міжнародні розрахунки та валютний контроль: Навч. посібник.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.-181с.
9. Дахно I. I. Міжнародне економічне право.- 3-є вид., перероб. і доповн.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 272 с.
10. Дідківський М. I. Зовнішньоекономічна діяльність підприєм-ства: Навч. посіб.- К.: Знання, 2006.- 462 с- (Вища освіта XXI століття).
11. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів /Упорядник О. В. Старцев.- К.: Істина, 2000.- 352 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.