14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Мікроекономічний аналіз виробництва та його результатів№ роботи: 196
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 39 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......................3
1. Сутність виробництва та виробнича функція....................... .............................. .............6
2. Заміщення факторів та зміна масштабу виробництва................... .....................16
3. Характеристика витрат виробництва фірми......................... ............................20
4. Функція витрат і рівновага виробника..................... .............................. ...............24
ВИСНОВКИ... .............................. .............................. .............................. ..............35
Список використаної літератури.................... .............................. ........................38
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка К. 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник.ю К. 2001.
7. Грешников Г. Микроэкономика. К. 1996.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.Лисовика, В.Лукашевича.-СПб., 1994.
9. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К. 2002
10. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка. Навчальний посібник.
11. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606 с.
12. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
13. Лесовицкий В. Н. Микроэкономика. К. 1997.
14. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 200 c.
15. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 1999.- 649 с
16. Максимов В. Ф. Микроэкономика. М. 1996.
17. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
18. Мікроекономіка. За ред. Базидевича. К. 1997
19. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М. 2003.
20. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997 – 743с.
21. Опорный конспект лекций по курсу «Микроэкономика» / Составитель: доц., докт. наук госуд. упр. Белая С.А. – Мариуполь, 2003. – 140 с
22. Пратос В. Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. М. 1997.
23. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К. 1992
24. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М. 2001.
25. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
26. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и предложение. В 2 т.: Пер. с англ.-М.: Финансы и статистика, 1992.
27. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М. 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.