17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка маркетингових стратегій медичної фірми№ роботи: 1959
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Варіант №4. Розробка маркетингових стратегій медичної фірми
Варіант №14. Підготувати виступ у пресі (медична тематика)
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Конституція України. К., 1996.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4
3. Закон України «Про лікарські засоби» // ВВР. – 1996. - №24
4. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ).
5. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003
6. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
7. Изучение потребительских и врачебных предпочтений при выборе химиотерапевтических препаратов / 3. Н. Мнушко, И. А. Грекова, Т. В. Хижняк, Н. Н. Скрылева // Провизор. - 2000. - №1. - С. 12-14.
8. Леонтьев О.В. Медицинская помощь: права пациента. - СПб.: ИК "Невский проспект”, 2002. - С.11-25.
9. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы медицинского права. Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. - М.: Изд-во "Экзамен”, 2005. - 320 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.