24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики ТОВ Асканія-Трейдінг№ роботи: 1957
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 83
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „АСКАНІЯ-ТРЕЙДІНГ”
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Аналіз та планування обсягу операційної діяльності підприємства
2.2. Планування матеріально-технічних ресурсів підприємства
2.3. Аналіз та планування трудових ресурсів підприємства та системи матеріального стимулювання праці
2.4. Аналіз та планування поточних операційних витрат підприємства
2.5. Аналіз та планування фінансової діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Аналіз та планування активів підприємства
3.2. Аналіз та планування капіталу підприємства
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Як відомо, підприємство – це складна виробнича система. Кожне підприємство діє на ринку з відповідними цілями та завданнями. Головна мета підприємства — задовольнити запити і потреби ринку в певних видах продукції та послуг. Економічним результатом діяльності підприємства є одержання максимального прибутку в довгостроковій перспективі. Для досягнення головної мети і прибутковості своєї діяльності підприємство повинне забезпечувати:
- конкурентоспроможність продукції, що випускається, та послуг, які надаються;
- високий рівень організації, розвиток та підвищення ефективності виробничої системи;
- прискорення оновлення номенклатури та асортименту продукції, що випускається;
- упровадження прогресивних технологій та устаткування;
- створення сприятливих умов для високопродуктивної праці персоналу.
Базою для проходження практики є ТОВ „Асканія-Трейдінг”. ТОВ „Асканія-Трейдінг” – підприємство, яке займається гуртовою торгівлею.
Метою дiяльностi ТОВ „Асканія-Трейдінг”, надалі Товариство є задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалiзацiя на основi отриманого прибутку iнтересiв Товариства, а також соцiальних i економiчних iнтересiв трудового колективу.
Одним з завдань практики є оволодіння сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії; закріплення знань, одержаних під час вивчення предметів навчального плану, та формування на їх базі професійних умінь і навиків при виконанні конкретної роботи в реальних умовах; навчитися практично обґрунтовувати економічні, технічні та комерційні рішення та раціонально використовувати результати економічного аналізу діяльності підприємства, організації; виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній роботі.
Задачами практики є ознайомлення з функціонуванням організації, в якій ми проходитимемо практику, вивчити та проаналізувати організацію виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства, його організаційну структуру, виробничу структуру, оцінити ефективність діяльності підприємства на основі звітів.
Під час написання звіту були використані наступні методи: загальнонаукові методи, метод техніко-економічного аналізу, фінансового аналізу, дисконтування тощо.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.