22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Створення інвентаризаційних комісій і методика проведення інвентаризації№ роботи: 1956
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

3. Створення інвентаризаційних комісій і методика проведення інвентаризації
13. Організація обліку фінансових результатів
Задача 1
Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань, суму зносу та залишкову вартість придбаного автомобіля на кожний рік терміну його корисного використання прямолінійним і методом прискореного зменшення залишкової вартості.
Показник Варіант №3
Первинна вартість, грн. 30790
Ліквідаційна вартість, грн 6990
Термін корисного використання, років 7

Задача 4
Розрахувати суму залишку запасів на кінець січня, здійснивши оцінку вибуття запасів методами середньозваженої собівартості та LIFO.
Рух
запасів К-сть, шт Ціна, грн
Залишок
на 01.01
ц. р. 500 100
Надійшло:
02.01 400 150
11.01 200 90
14.01 300 110
26.01 200 50
Вибуло:
03.01 300
10.01 100
15.01 250
27.01 250

Задача 6
З метою формування облікової політики підприємства встановити класифікаційні групи запасів і визначити для них найоптимальніший метод вибуття.
Підприємство займається серійним виробництвом і реалізацією виробів з гуми.

Задача 7
Розрахувати суму резерву сумнівних боргів, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, на підставі таких даних:
Станом на 31 грудня звітного року підприємство “Х” має дебіторську заборгованість за відвантажені товари за дебіторами.

Задача 9
Розподілити загальновиробничі витрати згідно з Додатком 1 П(С)БО 16 за таких умов:
Показник Варіант №3
База розподілу за нормальною
потужністю, людино-годин 1500

Загальновиробничі витрати за
нормальною потужністю, грн.,
у т. ч.:
змінні
постійні

30000
18500
11500
Фактична потужність,
людино-годин 1250
Фактичні загальновиробничі
витрати, грн., у т. ч.:
змінні
26000
21500

Список використаних джерел
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.