19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дослідження поведінки споживачів у процесі прийняття рішення про купівлю товарів№ роботи: 1955
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 53
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......4
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ.................... .............................. .............................. ............................6

1.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів................6
1 .2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів.................... ..........7
1.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів....10
РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ ПРАТ ФІРМИ «БАКАЛІЯ»..................... ....................12
2.1. Вивчення факторів, що впливають на споживачів при купівлі товару........................ .............................. .............................. .............................. ........12
2.2. Дослідження процесу прийняття рішення про покупку товару індивідуальним споживачем.................... .............................. .............................. .....19
2.3. Дослідження процесу прийняття рішення про покупку товару організаційним споживачем.................... .............................. .............................. .....31
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ У ПРАТ ФІРМИ «БАКАЛІЯ»..................... .............................. .............................. .............................. .38
3.1. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів.................... .....38
3.2. Вплив товарної політики на поведінку споживачів.................... ....................43
3.3. Вплив цінової політики на поведінку споживачів.................... ......................45
3.4. Модифікація поведінки споживачів.................... .............................. ...............47
ВИСНОВКИ... .............................. .............................. .............................. ..................48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........50
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................53

ВИСНОВКИ

Отже, в першому розділі курсової роботи нами розглянуто теоретичні аспекти структури та сутності поведінки споживачів.
Дослідження споживачів, їхньої споживчої поведінки - складний, комплексний процес, пов"язаний з оцінкою ними одержуваних товарів і послуг, їхніх дій і намірів, пов"язаних з вибором найбільш привабливих товарів або послуг, прийняттям споживачами рішень про покупки, виявленням їхньої задоволеності або незадоволеності покупкою або обслуговуванням.
Класифікуючи моделі поведінки споживачів, які пояснювали її сутність та складали основу маркетингових досліджень на різних етапах розвитку суспільства і теорії маркетингу, можна виділити чотири підходи до моделювання:
1) мікроекономічний;
2) психологічний;
3) соціологічний та інтегрований.
У другому розділі вивчено мотиви поведінки покупців на споживчому ринку ПРАТ фірма „Бакалія”.
Метою дiяльностi ПРАТ фірма «Бакалія» є задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалiзацiя на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв Товариства, а також соцiальних i економiчних iнтересiв трудового колективу.
У 2012 році підприємство отримало прибутку на суму 1966,40 тис. грн, у 2013 році – 2187,20 тис. грн, зростання показника є позитивним явищем.
Виявлено, що на поведінку споживача впливають психологічні, особистісні, соціокультурні фактори, фактори ситуаційного впливу, а також комплекс маркетингу фірми-виробника певного товару.
Після сукупної оцінки рівня впливу факторів на споживачів при купівлі товарів на ПРАТ фірмі «Бакалія» ми бачимо, що найбільший вплив має вплив комплексу маркетингу (29 балів), найменший соціокультурні фактори (2 бали).
Вплив психологічних та особистісних факторів склав по 9 балів та фактори ситуаційного впливу становили 15 балів.
Встановлено, що індивідуальний покупець проходить п"ять логічних етапів при кожній купівлі.
Процес прийняття рішення про купівлю починається з усвідомлення споживачем потреби, наявності проблеми або нестачі. Після усвідомлення проблеми існування потреби споживач виявляє готовність до її вирішення, отже, за наявності можливостей, приводиться в дію друга стадія процесу прийняття рішення - пошук інформації. Вивчення наступної стадії процесу прийняття рішення дає маркетологу знання про альтернативне оцінювання, можливість визначити, як споживач опрацьовує інформацію і робить остаточний вибір. На етапі оцінки споживач оцінює марки і формулює наміри стосовно придбання товару. У цілому рішення зводиться до того, щоб придбати товар тієї марки, яка найвище оцінена споживачем.
Ринки індивідуальних і організаційних споживачів мають значні відмінності.
Більшість великих компаній продають свою продукцію іншим компаніям, підприємствам оптової і роздрібної торгівлі, які обслуговують споживчий ринок.
Процес купівлі організаційним споживачем містить етапи прийняття рішень, у ході яких підприємство-споживач визначає потребу в товарах і послугах, що купуються, а також виявляє, оцінює і обирає марки товару постачальників. Компанії, які продають свою продукцію іншим організаціям, повинні прагнути якнайкраще вивчити ринок підприємств і поведінку організаційних споживачів.
У третьому розділі курсової роботи ми запропонували рекомендації щодо виконання інструментів впливу на поведінку споживачів у ПРАТ фірми „Бакалія”, а саме: маркетингову комунікацію, товарну політику, цінову політику, модифікацію поведінки споживачів.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.