20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фактори засобів праці№ роботи: 1950
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Характеристика факторів засобів праці
2. Аналіз динаміки та структури засобів праці на підприємстві
3. Напрямки інтенсифікації та шляхи кращого використання засобів праці
Висновки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Богатыренко З.С. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (объединениях). — М.: Экономика, 2010.
2. Бондарь И. К. Производительность труда. — К.: Наукова думка, 2009.
3. Данюк В. М. Управление трудом в условиях рыночной экономики — К.: Знание, 2001.
4. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Організація праці менеджера: Навч. посіб. для студ. екон. вузів. - К.: "Кондор", 2002.
5. Долишний М. И. Трудовые ресурсы производственных систем. — К.: Наукова думка, 2001.
6. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. - К.: ЕксОб, 2002.
7. Організація праці менеджера. Опорний конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Менеджмент" / Уклад.: Іванова І. В., Казмерчук-Палащина Н. Г. - К.: Київ. нац. торг.-екон . ун-т, 2006.
8. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.
9. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: Текст лекцій. - К.: Центр учбової літератури, 2008.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.