14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Види витрат робочого часу. Засоби обліку та аналізу витрат робочого часу№ роботи: 1948
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Види витрат робочого часу. Засоби обліку та аналізу витрат робочого часу
Вступ
1.1. Класифікація витрат робочого часу
1.2. Характеристика засобів обліку та аналізу витрат робочого часу
Висновки
2. Практичне завдання
Ви - керівник, пояснюєте молодому робітнику, що необхідно дотримуватися встановлених правил, а не діяти на власний розсуд. Робітник роздратовано відповідає вам: "Ви закликаєте до творчості, а самі припиняєте будь-яку ініціативу". Вірно вибрана вами фраза дає можливість продовжити щиру розмову зі співбесідником.
Варіанти фрази для підтримання розмови:
1. Чому ви не радитесь зі мною?
2. Ви незадоволені тим, що я роблю вам зауваження?
3. Можливо, мені треба було більше вчити вас
4. Ви вважаєте, що рутинну роботу повинен виконувати хтось інший?
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.
2. Грищенко В. О., Архипов О. Г., Журомська Л. М. Самоменеджмент: Навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля; Холдинг МЖК "Мрія". — Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2006. — 192с.
3. Комар Ю. М. Самоменеджмент навчання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Донецький ін-т ринку та соціальної політики. — Донецьк : ДІРСП, 2005. — 132с.
4. Лукашевич Н. Самоменеджмент. Теория и практика: Учебник. — К. : Ника-Центр, 2007. — 344с.
5. Куницына В.Н.. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учеб. для вузов.- СПб.: Питер. 2002.-544с.
6. Род Мартин. Психология юмора / Пер.с англ. Под ред. Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2009. – 480с.-
7. Шейнов ВП. Скрытое управление человеком.- Психология манипулирования). – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.-848с
8. Шпалінський В.В., Помазан К.А. Психологія управління: Навч. посіб. для керівників навч. закладів. – Харків: Веста: Видав. «Ранок», 2002. – 128с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.