21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ділові контакти, переговори, телефонні розмови№ роботи: 1945
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність ділових контактів в діяльності менеджера
2. Техніка проведення ділових переговорів
3. Ділова розмова по телефону
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Управління як специфічний вид людської діяльності відокремився в ході розподілу і кооперації суспільної праці. Сутність управління, його функції і специфіка визначаються, з одного боку, задачами, яке воно вирішує, з іншого, - його предметом, засобами і самою роботою з управління.
Можна стверджувати, що характер роботи менеджера значною мірою орієнтований на ділове спілкування з широким колом людей. Він проводить бесіди один на один або з групою співробітників, готується до них або вони виникають несподівано; співрозмовник стриманий, тактовний, лояльний або, навпаки, збуджений, нетактовний, грубий - усі ці та інші фактори керівник повинен враховувати, оскільки вони значно впливають на хід ділової бесіди, можуть мати вирішальний вплив на її результати.
В сучасних умовах актуальність питання, пов’язаного з раціональною організацією ділових контактів в діяльності менеджера набуває особливого значення. Це пояснюється тим, що ділові контакти (переговори, бесіди, контакти з підлеглими) відбуваються повсякденно і мають необмежений вплив на результати діяльності підприємства в цілому.
Метою роботи є дослідження сутності та значення ділових контактів, переговорів, телефонних розмов.
Завдання роботи:
- визначити сутність ділових контактів в діяльності менеджера;
- розглянути техніку проведення ділових переговорів;
- дослідити особливості ділової розмови по телефону;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Бабець Е.К. Менеджмент: Навч. посібник. - Кривий Ріг - Видавничий дім,- 2002. - 184 с.
2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний Посібник.- К.: ВД «Професіонал»,- 2004. - 304 с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки и биржи.- 2005 - 480 с.
4. Дафт Р. Менеджмент: Учебник - 2-е издание. - СПб: Питер,- 2001 - 832 с.
5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Персонал.: Дело,- 2002. -704 с.
6. Мошок Г.Є. Організація праці менеджера. – К.: КДТЕУ,- 2005. – 147 с.
7. Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник. - Тернопіль - Астон 2001.
8. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-Бланш,- 2007.- 456 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.