17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розрахунок планових витрат на персонал



№ роботи: 1942
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Планування витрат на персонал та фактори, що їх визначають
2. Дослідження планування та аналіз динаміки витрат на персонал на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, планування витрат на персонал — розробка виробничих і соціальних показників організації. Частка витрат на персонал у собівартості продукції та послуг має тенденцію до збільшення, що зумовлено відсутністю безпосередньої залежності між продуктивністю праці та витратами на персонал. Запровадження нових технологій висуває вищі вимоги до кваліфікації персоналу. Зміна законів у сфері трудового права, поява нових тарифів, підвищення цін на товари першої необхідності збільшують витрати на персонал.
У спеціальній літературі немає поки що єдності поглядів на таку економічну категорію, як витрати на персонал. Різні автори оперують різними термінами, вкладаючи в них різний зміст. Серед поширених понять близьких за змістом зустрічаємо такі: вартість робочої сили, вартість праці, витрати на персонал, інвестиції в персонал, видатки на утримання робочої сили тощо.
Також, нами розглянуто особливості планування витрат на персонал на прикладі конкретного підприємства.
Планування витрат на персонал на ТОВ „Два друга” починається з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
При плануванні необхідно враховувати прогнозований розвиток законодавчих, податкових і інших норм.
Внутріорганізаційні фактори впливу на витрати на персонал також повинні бути включені в прогнози. До цієї групи факторів відносяться:
- результати планування мети організації: (стратегічні задачі, бізнес-план);
- рух персоналу (звільнення, виходи на пенсію, декретні відпустки, тимчасова непрацездатність);
- чисельність і структура персоналу,
- зміни в організаційній структурі і т.д.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.