16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Складові організації оплати праці в сучасних умовах№ роботи: 1941
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Складові організації оплати праці в сучасних умовах
2. Сутність та значення нематеріальної мотивації персоналу
3. Ситуаційна задача
«Ключові показники ефективності і мотивація топ-менеджерів: плюси і мінуси»
Розробка системи оплати праці і преміювання Топ-менеджерів (Заступник генерального директора по розвитку, Директори по логістиці, Директори по продажах), що беруть участь в проекті, – «Відкриття нової компанії».
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Загальна постановка завдання:
На підставі запропонованих даних розробити систему оплати праці і преміювання: Заступникові генерального директора по розвитку, Директору по логістиці і Директору по продажах. Визначити структуру системи мотивації, показники преміювання і терміни її дії. У системі мотивації на кожного повинні бути не більше 3 показників преміювання.
Система оплати праці і преміювання повинна бути описана по наступних параметрах:
1. Структура системи
2. Назва показників преміювання
3. Терміни дії показників преміювання, термін виплати премії.
4. Ваги показників в системі мотивації.
ОПИС БІЗНЕСУ
Ухвалено рішення відкрити виробничо-торгову компанію, що виробляє та просуває на ринок електротехнічне устаткування. Продажі здійснюватимуться через ділерську мережу в різних регіонах України. Основна частина продукції, що продається, виробляється в Китаї. Постачання продукції на склад здійснюються через три-чотири місяці після розміщення замовлення на виробництво товару. Річний оборот (план на перший рік) - 40 000 000 дол. Розподіл товару планується здійснювати з центрального складу. Компанія привертає яскравих і сильних Топ-менеджерів, роблячи ставку на їх професіоналізм в області продажів і логістики (вкл. складську). Проектом керує Заступник генерального директора з розвитку. Мета проекту – провести замовлення продукції, поставити її на склад і провести перші продажі не пізніше 5 місяців з моменту відкриття компанії.
Стратегія розвитку бізнесу
Основні стратегічні завдання компанії такі:
1. Виведення компанії на ринок.
2. Збільшення частки ринку.
3. Формалізація і уніфікація відносин з постачальниками, ділерами і дистриб"юторами, розробка системи взаємних зобов"язань
4. Створення Регіональних центрів розподілу продукції.
Цілі компанії на 2010 рік
1. Збільшення частки ринку
2. Збільшення об"єму продажів
3. Розробка системи договорів з ділерами
4. Укладення договорів з ключовими ділерами.
5. Збільшення числа точок «зустрічей» кінцевого споживача з продукцією компанії (числа роздрібних точок, їх площі, доступності, широти асортименту продукції і тому подібне)
ОПИС ПОСАД
Посадові обов"язки і умови оплати праці Заступника генерального директора з розвитку
1. Дослідження можливостей зростання бізнесу компанії на ринку, розробка потенційних ринків, конкуренції, можливостей розвитку продукту і ведення бізнесу.
2. Оцінка потенційних постачальників, ділерів і дистриб`ютерів.
3. Організація сертифікації продукції.
4. Установка контактів з людьми, що ухвалюють рішення в компаніях, що цікавлять, галузях, з урядовими і фінансовими експертами.
5. Розробка і впровадження ділових стратегій, що відображають внутрішні можливості ринку.
Річний заробіток: 170.000 дол. (без річного бонуса)
Посадові обов"язки і умови оплати праці Директора по логістиці
1. Проектування, впровадження і розвиток ланцюжка управління постачань.
2. Постановка системи складської логістики.
3. Укладення договорів з постачальниками вантажів.
4. Створення і управління власним автотранспортом, а також використання на умовах аутсорсинга різних транспортних компаній (ж/д, а/т), використання транспорту клієнтів для постачань продукції по території всієї України.
5. Організація чіткої роботи по термінах доставки і гарантії збереження вантажів (страхування).
6. Планування постачань (із завданням гарантованого забезпечення наявності на рівні 95%).
Річний заробіток: 100.000 дол. (без річного бонуса)
Посадові обов"язки і умови оплати праці Директора по Продажах
1. Розвиток продажів в регіонах (територіях).
2. Розробка і затвердження плану продажів Компанії.
3. Укладання і ведення договорів з ділерами, зокрема – забезпечення виконання зобов"язань компанії по виконанню замовлень ділерів на постачання продукції.
4. Взаємодія з підрозділом Логістики, передача інформації для розрахунку товарних залишків і планування закупівель.
5. Асортиментна і цінова політика
Річний заробіток: 120.000 дол. (без річного бонуса)

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР
2. Егоршин А. П. Управление персоналом : учебник для вузов / А. П. Егоршин. – 4-е изд., испр. – Н. Новгород, 2003. – 720 с.
3. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
4. Кліпкова О. Про систему мотивації персоналу [Електронний ресурс] / О.Кліпкова // Працевлаштування в Україні – 10 квітня 2008. - Режим доступу: http://prostorabota.com.ua.
5 . Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
6. Розанова В. А. Психология управления : учебн. пособ./ В. А. Розанова. – М. : Журнал "Управление персоналом", 2003. – 416 с.
7. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. – 2 -е изд., доп. и перераб. –М.: ИНФРА-М, 2002. –638 с. – (Серия "Высшее образование").
8. Юрченко О.Б. Мотивація як істотний чинник формування людського капіталу / О.Б. Юрченко // Науковий вісник НЛТУ України – 2010. − Вип. 20.4. - С.156-160.
9. Черкашина Д. Нестандартна мотивація / Д. Черкашина // Щотижневик «Контракти» - червень, 2008. - №22.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.