21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Шляхи ефективного використання економічних ресурсів суспільства№ роботи: 194
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 34 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси....................... .............................5
2. Оптимальне співвідношення ресурсів...................... .............................. .....................14
3. Ціноутворення на ринку ресурсів...................... .............................. .............................. ......................17
3.1. Визначення заробітної плати......................... .............................. ...........................17

3.2. Економічна рента......................... .............................. .............................. .........23
3.3. Позичковий відсоток...................... .............................. .............................. .................26
3.4. Підприємницький доход та економічний прибуток...................... ................28
Висновки.. .............................. .............................. .............................. .........................30
Л ітература..................... .............................. .............................. .............................. ....33
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук”янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Гальчинський А.С., Єщенко П. С. Палкін Ю. І. Основи економічних знань: навчальний посібник. К., Вища школа, 1999 – 544с
5. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общ. ред. Л.С.Тарасевича.-СП..: Изд-во СПбУЭФ, 1996
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник. К., 2001.
7. Грешников Г. Микроэкономика. К., 1996.
8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б.Лисовика, В.Лукашевича.-СПб., 1994.
9. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К., 2002
10. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606 с.
11. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
12. Лесовицкий В. Н. Микроэкономика. К. 1997.
13. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 200 c.
14. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 1999.- 649 с
15. Максимов В. Ф. Микроэкономика. М., 1996.
16. Мікроекономіка /За ред.З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
17. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М., 2003.
18. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997 – 743с.
19. Опорный конспект лекций по курсу «Микроэкономика» / Составитель: доц., докт. наук госуд. упр. Белая С.А. – Мариуполь, 2003. – 140 с
20. Пратос В. Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. М. 1997.
21. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К., 1992
22. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М., 2001.
23. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
24. Статистичний щорічник України за 2005. К., 2006
25. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и предложение. В 2 т.: Пер. с англ.-М.: Финансы и статистика, 1992.
26. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М., 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.