22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Непрямі податки і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств№ роботи: 1938
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Непрямі податки і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Висновки
Задача

Випуск товарної продукції за рік становить 233950 грн.; вартість основних виробничих фондів 95468 грн. Визначити фондовіддачу і фондомісткість.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
2. Ярова Н. В. Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємств /Н. В. Ярова// Актуальні проблеми економіки – 2009. – № 5(95) 9. – С. 230-236.
3. Іванов Ю. Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування [текст]: монографія/за ред. проф. Ю. Б. Іванова. – Х.: ВД “Інжек”, 2007. – 448 с.
4. Акєнтьєва О. Б., Михайлова Ю. О. Удосконалення ПДВ як інструменту реформування податкових відносин в Україні// Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки [Текст]: VIII Міжнар. наук.-практ. конф. [матеріали]. – Т.1. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – С.66-69.
5. Податковий контроль[текст]: навч. посіб. / Буряк П. Ю., Карпинський Б. А., Залуцька Н. С., Зілинський В.З. – К.: Хай-Тек Прес, 2007. – 608 с.
6. Чередниченко О. М. Непряме оподаткування в Україні /О. М. Чередниченко// Фінанси України – 2005. – № 6. – С. 36-39.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.