21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стандарти підбору кадрів№ роботи: 1937
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність підбору та основні методи пошуку персоналу на підприємствах
2. Аналіз системи роботи з кадрами та стандарту підбору кадрів на підприємстві
3. Шляхи вдосконалення підбору кадрів на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Таким чином, проаналізувавши визначення поняття "підбір персоналу", можна зробити висновок, що більшість вчених розглядають підбір як процес, направлений на визначення особистих та професійних якостей працівника та створення на їх основі резерву кандидатів, з яких відбирається найбільш підходящий працівник на дану посаду.
Кадрова програма ПАТ «СВЗ», спрямована на забезпечення рівня квалiфiкацiї працівників операційним потребам підприємства: згідно програми розвитку підприємства в 2013 роцi основна увага кадрової служби, а також вiддiлу підготовки кадрів приділялась підбору квалiфiкованих кадрів як працiвникiв робітничих спеціальностей так i фахiвцiв з вищою освiтою. Цьому сприяла реалiзацiя стратегiї кадрової полiтики.
Робота над створенням ВПС стала одним з головних напрямків діяльності управління персоналу на ПАТ "СВЗ". При цьому розробка стандартів виробляється на основі вивчення кращого досвіду європейських країн, з урахуванням зведень про посадові обов"язки кожної конкретної професії, а також з урахуванням експертних оцінок, проведених фахівцями підприємства. Як метод створення ВПС пропонується система експертних оцінок.
Перш за все на підприємстві потрібно впровадити Положення «Про підбір та оцінку персоналу». Ціль цього положення стандартизувати всю діяльність по підбору персоналу відповідно до вимог законодавства та інтересам підприємства через подання своєчасних і якісних послуг з підбору персоналу.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.