19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Субєкти кримінального провадження: поняття, коло, особливості процесуального статусу№ роботи: 1935
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ"ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1.1. Поняття суб"єктів кримінального провадження
1.2. Класифікація суб"єктів кримінального провадження
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СУБ"ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
2.1. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності
2.2. Сторона обвинувачення
2.3. Сторона захисту
2.4. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус
2.5. Інші учасники кримінального провадження
РОЗДІЛ 3. ВІДВОДИ СУБ"ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Щодня доводиться вступати у різного роду суспільні відносини і при цьому ми часто навіть не звертаємо уваги на те, які права і обов"язки ми маємо, тому що такі міжлюдські стосунки нам звичні.
Участь же осіб в кримінально-процесуальному провадженні вимагає чіткого знання прав та обов"язків кожного суб"єкта (учасника) цих відносин. Адже саме в ході кримінального процесу вирішується питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності – суттєвого обмеження її прав та свобод.
Серед завдань кримінального судочинства ст. 2 КПК першими визначає захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Формулювання у Кодексі цих завдань є уточненням щодо спеціальних суб"єктів – учасників кримінального судочинства – норми ч. 2 ст. 3 Конституції України, яка визначає, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов"язком держави. Це означає, що кримінальне судочинство покликане гарантувати всім його учасникам створення належних умов для повної і безперешкодної реалізації їхніх законних прав та інтересів, у тому числі і їхніх спеціальних прав як учасників кримінального судочинства.
З огляду на вище викладене дана тема має важливе значення в умовах сьогодення.
Об"єктом дослідження роботи є суб"єкти кримінального провадження, предметом – коло питань, що стосуються процесуального статусу суб"єктів кримінального проесу.
Мета роботи – визначення поняття, кола, особливостей процесуального статусу суб"єктів кримінального провадження.
Завдання роботи:
- визначити поняття суб"єктів кримінального провадження;
- навести класифікацію суб"єктів кримінального провадження;
- розглянути особливості процесуального статусу суб"єктів кримінального провадження;
- дослідити особливості відводів суб"єктів кримінального провадження.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.