21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Процесуальний статус захисника в кримінальному провадженні№ роботи: 1934
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЗАХИСНИКА ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Захисник у кримінальному провадженні
1.2. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні
1.3. Обов"язки захисника
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА
2.1. Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження
2.2. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
2.3. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії
РОЗДІЛ 3. ВІДМОВА ВІД ЗАХИСНИКА АБО ЙОГО ЗАМІНА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

З огляду на розвиток Української держави, інститутів демократії та гуманізму, правових поглядів, які сповідують міжнародні організації та позицій Європейського суду з прав людини, одним із невід’ємних прав особи є її право на захист.
Згідно зі статтею 45 КПК України захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). Варто відзначити, що визначення поняття «адвокат» наводиться у п.1 ч.1 ст.1 новоприйнятого Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р., відповідно до якої адвокатом є фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом. Водночас захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (ч. 2 ст. 45 КПК України). Вказана правова норма є новелою КПК України, оскільки захисником, відповідно до вищенаведених положень, є адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. КПК України 1960 р. передбачав, що захист підсудного здійснює сам підсудний, його захисник або законний представник (ст. 16-1). Питання про те, чи обмеження законодавцем кола суб’єктів, котрі можуть виступати захисниками підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи виправданого відповідає самій засаді кримінального провадження «забезпечення права на захист», залишається дискусійним. На нашу думку, з одного боку, закріпивши таку норму, законодавець забезпечує належний та висококваліфікований захист підозрюваного, обвинуваченого особою, яка має професійні навички у правовій сфері діяльності та зобов’язана зберігати у таємниці відомості, які стали їй відомі у зв’язку з виконанням функції захисника (адвокатську таємницю). Однак, з іншого боку, вважаємо, що законодавець обмежує право особи на вільний вибір захисника лише колом адвокатів.
Зміни, запроваджені новим КПК України, торкнулись і порядку вступу захисника у кримінальне провадження. КПК України 1960 р. передбачав, що захисник залучався до кримінального процесу постановою особи, яка проводила дізнання, слідчого, прокурора і судді або ухвалою суду. Новий КПК України передбачає явочний порядок вступу захисника у кримінальне провадження, тобто захисник користується процесуальними правами з моменту подання (пред’явлення) слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду відповідних документів. Такими документами відповідно до статті 50 КПК України є: документ, що посвідчує особу захисника (наприклад, паспорт громадянина України), свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордер або договір із захисником, або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім вказаних у ст. 50 КПК не допускається.
Отже, що новий КПК України покращив правовий статус захисника, порівняно із КПК 1960 р., що проявляється, зокрема, у встановленні додаткових процесуальних прав та особливому порядку його вступу у кримінальне провадження.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.