15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Домашній арешт як запобіжний захід№ роботи: 1931
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 27
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ
2. СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ
3. ДОМАШНІЙ АРЕШТ: ВТЕЧА І ПОКАРАННЯ
4. ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СЛІДЧИМИ, СУДДЯМИ МІСЦЕВИХ СУДДІВ КЛОПОТАНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Отже, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Виходячи з ідеї нового КПК та переліку запобіжних заходів, домашній арешт буде застосовуватись у тих випадках, коли застава є занадто м"яким запобіжним заходом, а тримання під вартою - занадто суворим.
Домашній арешт може бути застосований лише у тому випадку, якщо за кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Якщо ж санкція статті передбачає більш м"яке покарання, цей вид запобіжного заходу не застосовується. Особливістю обрання цього запобіжного заходу є й те, що домашній арешт може бути обрано лише під час провадження досудового слідства при розслідуванні злочинів. Ці обмеження випливають також зі змісту ст. 299 КПК, де зазначено про заборону його застосування під час провадження дізнання при розслідуванні кримінальних проступків.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути обраний лише слідчим суддею, судом на підставі клопотання прокурора, слідчого, погодженого з прокурором.
Рішення про обрання домашнього арешту приймається у формі ухвали слідчого судді, суду, яка повинна бути надіслана для виконання тому органу внутрішніх справ, під юрисдикцією якого перебуває місце проживання підозрюваного.
КПК встановлює обов"язок органу внутрішніх справ при надходженні ухвали слідчого судді, суду про обранім запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту негайно поставити на облік підозрюваного, обвинуваченого. Інформація про поставлення особи на облік заноситься до спеціального журналу, в якому зазначаються строк дії ухвали, відомості про підозрюваного, обвинуваченого, відповідальна особа за дотримання умов запобіжного заходу.
Залежно від стадії кримінального провадження, орган внутрішніх справ повідомляє про факт постановлення на облік особи, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчого - під час досудового розслідування злочину, суд - під час судового провадження.
Для здійснення контролю за особою та за виконанням обов"язків, покладених на неї під час досудового розслідування, працівники органів внутрішніх справ мають право з"являтися за місцем проживання цієї особи, а також вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов"язаних із виконанням покладених на неї зобов"язань. Зазначені перевірки не повинні порушувати нормальних умов життя громадян та здійснюватися, як правило, вдень. Винятки можуть бути в тому випадку, коли в органів внутрішніх справ наявна інформація про порушення особою, до якої застосовується запобіжний захід, його умов.
Таким чином, порівняно з КПК 1960 р. запроваджується принципово новий спосіб здійснення контролю за підозрюваним - застосування електронних засобів контролю. Метою їх використання є забезпечення безумовного виконання обов"язків підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього у зв"язку із застосуванням домашнього арешту.
Законом чітко встановлюються строки можливого застосування домашнього арешту - до двох місяців. При особливій необхідності, пов"язаній із складністю кримінального провадження, цей строк може бути продовжений до шести місяців, але вказаний строк є граничним. Після цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.