21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Просування альтернативних джерел енергетики№ роботи: 1922
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 64
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
1.1. Поняття «альтернативне джерело енергії»
1.2. «Зелений тариф»
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ
2.1. Бренд
2.2. Виставка
2.3. Інтернет
2.4. Торгова марка
2.5. Реклама
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПРОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
3.1. Аналіз стану впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії
3.2. Основні напрями щодо вдосконалення просування альтернативних джерел енергії
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
4.1. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів умов праці
4.2. Організація безпечних умов на робочому місці
4.3. Електро- та пожежобезпека
4.4. Рекомендації щодо поліпшення умов
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ

Бакалаврс ька робота: 64 с., 52 джерела.
Актуальність. Альтернативне джерело енергії є відновлюваним ресурсом, він замінює собою традиційні джерела енергії, що функціонують на нафті, що добувається природному газі та вугіллі, які при згорянні виділяють в атмосферу вуглекислий газ, що викликає парниковий ефект і глобальне потепління. Це зовсім новий продукт на території України, і я вважаю необхідним розглянути методи просування цього продукту.
Предметом дослідження інструменти просування поновлюваних джерел енергетики
Об’єкт дослідження: поновлювані джерела енергетики.
Мета роботи: виявлення найефективніших інструментів.
Методи дослідження: використано загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціальні методи.
Структура роботи: Робота складається зі вступу, де визначено актуальність даного дослідження, тему роботи, її об’єкт і предмет, а також ступінь наукового опрацювання проблеми; чотироьх розділів; висновків; списку використаної літератури та джерел, який вміщує в себе 52 позиції.
В першому розділі розглядається поняття альтернативного джерела енергії, наводяться їх види, окремо приділяється увага „зеленому тарифу”.
В другому розділі аналізуюься оснвні методи та інструменти просування, наводиться їх характеристика.
В третьому розділі розглядаються та аналізуються основні інструменти, використані при просуванні альтернативних джерел енергії.
В четвертому розділі були класифіковані умови трудової діяльності та напруженості трудового процесу, а також розглянуті небезпечні та шкідливі виробничі фактори на робочому місці.
Ключові слова: ІНСТРУМЕНТИ, ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГЕТИКИ.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.