19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Типи організацій та їх структура№ роботи: 1920
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Рівні управління, взаємозв`язок між ними
2. Організаційна структура управління: поняття, основні елементи, фактори формування
3. Типи організацій: по взаємодії із зовнішнім середовищем, підрозділів, з людиною
Висновки
4. Задача
Дві компанії Y і Z, які конкурують у сфері збуту однакової продукції з метою збільшення обсягів продажу розробили наступні альтернативні стратегії:
Компанія Y:
- Y1 (зменшення ціни продукції );
- Y2 (підвищення якості продукції );
- Y3 (пропонування покупцям більш вигідних умов продажу ).
Компанія Z :
- Z1 (підвищення витрат на рекламу );
- Z2 (відкриття нових дистриб’юторських центрів );
- Z3 (збільшення кількості торгових агентів).
Розраховані можливі обсяги продажу продукції фірмою Y при застосуванні можливих пар стратегій наведені у платіжній матриці гри (див. табл.)
Стратегії Y Стратегії Z
Z1 Z2 Z3
Y1 10 12 14
Y2 12 17 14
Y3 11 10 8
Необхідно визначити верхню і нижню ціну гри та знайти сідлову точку.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Басовский Л. Е. Менеджмент: учеб. пособ. / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 216 с.
2. Бесєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): підручник / М.О. Бесєдін, В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
3. Виханський О.С. Менеджмент. Учебник. – 3-е изд. / О.С. Виханський, А.И. Наумов. – М.: Гардарики, 2000. – 528 с.
4. Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c.
5. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.
6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академ-видав. 2003. – 416 с.
7. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2003. – 702 с.
8. Осовська Г. В. Менеджмент організацій / Г. В. Осовська, О. А.Осовський. - К.: Кондор, 2005.
9. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.
10. Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний посібник / Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Оленко В.І. – Харків: Вид. ХДЕУ. 2002. – 208 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.