25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю№ роботи: 1919
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
2. Інвестиційні проекти в міжнародному бізнесі, сутність і критерії оцінки
3. Мотивація персоналу міжнародної фірми
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Гіл, Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. — 856 с.
2. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала: В 2-х т. — Т. 1. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. — 2-е изд., доп. — М.: МНИИПУ, 1997. — 768 с.
3. Дэниелс Дж. Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1994. — 784 с.
4. Макогон Ю. В., Орехова Т. В. Международный менеджмент: Курс лекций. — Донецк: Дон НУ, 2003. — 277с.
5. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2000. — 624 с.
6. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КДЕУ, 1996. — 80 с.
7. Родченко В. В. Международный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 240 с.
8. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.
9. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Кредісова. — 2-е вид., допов. — К.: ВІРА-Р, 2002. — 550 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.