17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості стратегії та діяльності стратега з рефлексивно-розумової позиції№ роботи: 1918
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Вимоги до рефлексивно-розумового механізму управління
2. Стратегія й стратегічне мислення в управлінській діяльності
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, у відповідності з рівнем культури мислення і рефлексії діяльність осіб, які приймають рішення, може бути представлена у вигляді циклу мислення. У ньому поєднуються функції і реалізують їх процеси:
реконструкція ситуації з виділенням "зони" напруги, труднощі, деструкції;
критичне оцінювання деструктивних процесів з виділенням джерел деструктивності;
корекція та нормування циклу (проектування, програмування, технологічне конструювання і т. п.) на основі врахування виявлених причин, а також використання мовних засобів для критики та нормування.
щоб бачити об"єкт управління в розвитку, стратегічний управлінець повинен здійснювати постійне проектування на базі онтологій, а не на базі знань. Знання завжди відноситься до вже існуючого об"єкта. Якщо потрібно сформувати стратегію у вигляді проекту, то слід уявляти, як об"єкт влаштований насправді. Мислення в онтологічному підході називається змістовним. Техніці змістовного мислення треба вчити, бо діяльність стратега є змістовною.
При формуванні стратегічного мислення мотивуючим чинником виступають як потреби самої професійної діяльності, так і інтерес до досліджуваного матеріалу.
Основну особливість у підготовці стратегічного управлінця, як ми з"ясували, пов"язують з мисленням - стратегічним, або новим управлінським. Під перебудовою мислення найчастіше розуміють його зміст, результати його роботи, а не саме мислення, його суть. Проте саме в розвитку управлінського мислення виявляються нові управлінські здібності.
   
Список літератури

1. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М. - Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. – 288 с.
2. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 336 с.
3. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. - К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.
4. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2006. -312 с.
5. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. - М.: Ассоц. авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд-во ЭКМОС, 2003. – 440 с.
6. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах/ Пономаренко В.С. , Золотарьов А.М. та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с.
7. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 448 с.
8. Фінансовий менеджмент : Підручник / Кер. Кол. Авт. І наук. Ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.
9. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.