19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Духовне виробництво як обєкт стратегічного управління№ роботи: 1917
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутність та структура духовного виробництва
2. Особливості стратегічного управління духовним виробництвом
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Управління духовним виробництвом - це управління його організацією в широкому розумінні слова, змістом складових частин, структурою та функціями на основі цілеспрямованого впливу на об"єктивні характеристики з урахуванням культурних потреб, інтересів та цілей суспільства.
Об"єктивні закономірності розвитку духовного виробництва виступають у ролі регуляторів при управлінні ним. Головне завдання управління в таких умовах полягає в тому, щоб досягти динамічного оптимуму організації духовного виробництва. Зміна організаційних основ управління духовним виробництвом зумовлюється сумою об"єктивних та суб"єктивних факторів, основним проявом якої виступає новий рівень духовних потреб суспільства. Свідоме втручання суб"єкта управління в таких випадках полягає в науково обґрунтованих зусиллях з приведення організаційних основ духовного виробництва, системи і методів управління ним у відповідність з новими потребами об"єкта управління.
Вдосконалення управліннями у зв"язку з цим означає створення таких організаційних основ для духовного виробництва, які на оптимальному рівні надають управлінський простір для реалізації прогресивних тенденцій його розвитку.
Тому духовне виробництво як об’єкт стратегічного управління на сьогоднішній день є актуальною проблемою в стратегічному менеджменті.
   
Список літератури

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питерком, 2002. – 416 с.
3. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 356 с.
4. Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 335 с.
5. Вернер Б. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності малих та середніх підприємств / Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. — К., 2002. — 317 с.
6. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
7. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
8. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб. пособ. М.: ЗАО «Бизнес-школа; Интел-Синтез», 2001. – 208 с.
9. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації: Навч. посіб. –К.: МАУП, 1998. - 188 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.